Duurzaam

Advies aan Provinciale Staten Noord-Holland over bezwaar Windalarm

Windalarm wil voorkomen dat aanvullende regels voor het plaatsen van windmolens in Noord-Holland vervallen

windalarm

De Hoor- en Adviescommissie (HAC) heeft een advies gegeven over het bezwaar van de Stichting Windalarm tegen het afwijzen van referendumverzoeken over de Omgevingsverordeningen door Provinciale Staten.

Provinciale Staten (PS) zullen nog dit jaar tijdens een Statenvergadering een beslissing nemen over het bezwaar en dit advies van de HAC. In het Presidium van 7 november bespreken de fractievoorzitters wanneer dat plaatsvindt en wat het proces naar deze PS-vergadering zal zijn. In die Statenvergadering nemen PS dan een ‘beslissing op het bezwaar’. Tegen die beslissing kan in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter.

Openbare hoorzitting

Tijdens een openbare hoorzitting op 22 september boog de Hoor- en Adviescommissie (HAC) zich over het bezwaar van Stichting Windalarm tegen het besluit van Provinciale Staten (PS) 23 mei 2022 om niet in te stemmen met (kennisgevingen van) referendumverzoeken van Stichting Windalarm over de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020. Het advies van de HAC is op 20 oktober gepubliceerd bij ingekomen stukken.

Stichting Windalarm wilde met het verzamelen van handtekeningen voor een referenduminitiatief voorkomen dat aanvullende regels voor het plaatsen van windmolens in Noord-Holland zouden vervallen.

Vorig bericht Amsterdamse YourCampus ontvangt € 2,7 mln. voor Europese groei op HR-markt
Volgend artikel Winc Academy bouwt team van wereldklasse om miljoenen in Europa te helpen

Nu op WijNoordHolland