Nieuws

Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam

Deze week treedt de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking.


Amsterdam Rotterdam

Amsterdam/Rotterdam
Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen een Havenverordening opstellen. De nieuwe Havenverordening is duidelijker en zorgt voor eenduidigheid in de regelgeving. Ze vervangt de afzonderlijke exemplaren. De gemeenteraden van de betrokken havens gingen akkoord met de nieuwe Havenverordening.

De Divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen. De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor de klant, omdat de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe Havenverordening biedt ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Samenvoegen van artikelen

Door artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is het aantal artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling.

Scheepsenergieparagraaf voor alle brandstoffen

Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schone brandstoffen, is in de verordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. In de huidige verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening worden deze, maar ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.

Samenwerking

De nieuwe Havenverordening past in het beleid van Amsterdam en Rotterdam om op het operationele vlak zo veel mogelijk samen te werken. Zo gebruiken ze samen HAMIS, het haveninformatiesysteem en presenteren ze binnenkort ook een gezamenlijke kledinglijn voor de operationele medewerkers.

In de praktijk

De nieuwe Havenverordening is vanaf 6 januari 2020 te vinden op de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam. De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op basis van de geactualiseerde Havenverordening zijn aangepast.

Bekijk hier de aangepaste besluiten en Havenverordening

Vorig bericht Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente
Volgend artikel Syntrus Achmea verkoopt winkelcentrum Hermitage in Zaandam

Nu op WijNoordHolland