Nieuws

Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens over financiële dekking voor breed pakket aan maatregelen om bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren.


Hoorn Amsterdam

Hoorn/Amsterdam
In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Met het zetten van een handtekening onder een bestuursovereenkomst bezegelden de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de betrokken regiobestuurders uit de afspraken over het mobiliteitspakket. Het Rijk trekt € 366 miljoen uit en de regio € 173 miljoen.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Mobiliteit): “Dit programma toont weer eens aan dat door goede samenwerking we de kwaliteit in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam echt kunnen verbeteren. Daar teken ik graag voor! Voor de provincie zit de grootste winst in het aanpakken van de openbaar vervoerknooppunten in Zaanstad, het verbeteren van de fietsverbindingen tussen Hoorn, Purmerend en Zaanstad en door te investeren in natuurverbindingen in het Jisper- en Oostzanerveld.”

Maatregelen

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak.
  • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming.
  • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8.
  • Verbeteren van de doorstroming N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan.
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn.
  • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij ov-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Met het pakket wordt ook woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

 

 

Vervolg

Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp-structuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nota van antwoord en het definitief maken van de structuurvisie. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind dit jaar, worden de maatregelen verder uitgewerkt in de volgende fase van het project, de planuitwerking ‘A7-A8 Amsterdam-Hoorn’. Maatregelen voor het provinciale en lokale wegennet, zoals Guisweg, AVANT (Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg) en snelfietspaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de regio en worden door hen verder uitgewerkt.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Koggenland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op de website van de corridorstudie Amsterdam – Hoorn.

Vorig bericht Digitale winkel van Albert Heijn geland op Schiphol
Volgend artikel Verkoop Egelantier definitief van start

Nu op WijNoordHolland