Nieuws

Amsterdam koploper energieneutraal bouwen

Amsterdam wil aangescherpte energieprestatienorm voor nieuwbouw woningen.


Amsterdam wil bestaande en nieuwe woningen steeds energiezuiniger maken. Door de energieprestatie van gebouwen (EPC) verder aan te scherpen kan de CO2-uitstoot verminderd worden. Nieuwbouw woningen moeten dan (bijna) energieneutraal gebouwd worden. Gemeente Amsterdam hoopt dat de verscherpte normering nog dit jaar wordt ingevoerd.
Amsterdam groeit jaarlijks en de gemeente wil de druk op de woningmarkt verlichten en daarom tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk maken. Dit is nodig omdat de huidige woningvoorraad onvoldoende is om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien.

Duurzaamheidsambitie

Tegelijk heeft Amsterdam een grote duurzaamheidsambitie met name op het gebied van de energietransitie en een aardgasvrije stad. De aangescherpte EPC norm voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland moeten voldoen aan de standaard EPC norm van < 0,4. Amsterdam wil deze norm verlagen naar <0.2 voor alle nieuwbouw woningen in de stad. Naar verwachting geldt de aangescherpte norm bij de Omgevingsvergunning bouw medio oktober/november 2018.

Nieuwbouw woningen

De EPC drukt uit hoeveel energie een woning gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen en van warm tapwater te voorzien maar ook voor de verlichting en ventilatie. Deze norm wordt getoetst bij de behandeling van de aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen en geldt voor vergunningaanvragen die vanaf de datum inwerkingtreding worden ingediend. Een aangescherpte EPC norm houdt in dat bouwende partijen aanvullende maatregelen moeten treffen op het gebied van onder meer gebouwisolatie en technieken voor de opwek van warmte en koude. De gemeente raadt aan om als project alvast te anticiperen op de nieuwe normen.

Amsterdam koploper energieneutraal bouwen

Met deze aangescherpte EPC-norm voor nieuwbouw woningen loopt Amsterdam voorop en geeft zij het goede voorbeeld op het gebied van energieneutraal bouwen. Deze normen gelden landelijk vanaf begin 2020 (BENG, Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Vorig bericht Nuon en PowerField sluiten overeenkomst over zonprojecten
Volgend artikel Jan Hoek nieuw lid Raad van Toezicht NLPO

Nu op WijNoordHolland