Nieuws

Amsterdam stelt laptops beschikbaar voor thuisonderwijs

We stellen laptops en wifi-hotspots beschikbaar aan leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen.


Amsterdam
Zo kunnen ook deze leerlingen op een goede manier thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten. Met deze noodmaatregel willen we kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn.

Uit een eerste inventarisatie bij de scholen blijkt dat het gaat om ongeveer 5.500 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De laptops en hotspots worden via de scholen aan de leerlingen in bruikleen gegeven zolang de scholen gesloten zijn.

Laptops en wifi-hotspots

We hebben hiervoor 3.250 chromebooks en 450 wifi-hotspots aangekocht die in de week van 30 maart versneld worden uitgeleverd aan de scholen. Voor een deel van de 5.500 leerlingen hebben scholen zelf al oplossingen gevonden of zij werken samen met particuliere initiatieven. Per gezin wordt vanuit de gemeente maximaal 1 laptop beschikbaar gesteld, zodat er zoveel mogelijk leerlingen snel aan de slag kunnen.

Vorig bericht WijNoordHolland plaatst weer dagelijks de faillissementen, aanbestedingen en insolventies!
Volgend artikel Royal Schiphol Group trekt vooruitzichten en financiële doelstellingen in

Nu op WijNoordHolland