Nieuws

ANKO (ondernemende kappers Nederland) verzet zich tegen verkeerd beeld ruimhartige steun overheid

Veel kappers hebben NUL inkomsten, hoge lasten en NUL steun


Huizen
Gisteren kwam het UWV met cijfers: het salaris van 1,3 miljoen mensen wordt deels door de overheid betaald via de derde NOW-regeling. Het gaat samen om 2,8 miljard euro. Dit zijn gigantische bedragen en het beeld ontstaat dat de overheid iedereen die het nodig heeft overeind houdt. Maar dit is zeker niet het geval!

Veel ondernemers in de kappersbranche hebben GEEN recht op steun!

Wat volledig over het hoofd wordt gezien is dat een heleboel ondernemers in de kappersbranche op dit moment door de systematiek van de regelingen volledig buiten de boot vallen en nergens recht op hebben! Dit leidt tot schrijnende situaties binnen een branche die keihard getroffen is en toch al door de reserves heen is door de TWEEDE periode van sluiting. De marges zijn klein en de verloren omzet kan nooit meer worden ingehaald. Simpel gezegd: kappers gaan kapot. Ondernemers kunnen hun personeel niet meer betalen, de huur of hypotheek niet meer voldoen en hebben geen geld voor hun eigen dagelijkse boodschappen. Zij kunnen niet langer wachten!

Kabinet weet al wat er moet gebeuren

Gisteren werden door premier Rutte extra steunmaatregelen aangekondigd, maar hoe dit eruit gaat zien is nog onbekend. Dit vinden we een tegenvaller omdat wij al herhaaldelijk hebben laten zien waar het aan schort met de regelingen. We kunnen simpelweg niet meer wachten. Alle wanhopige ondernemers moeten NU geholpen worden! Het kabinet moet de beloften waarmaken: alle benodigde (extra) steun zo snel mogelijk wordt opengesteld voor ALLE kappers. Alleen zo halen we de door Rutte beloofde eindstreep, kunnen kappers voort blijven bestaan en blijft werkgelegenheid behouden.

Wat is er nodig voor de kappersbranche?

Wij willen dat de overheid onderstaande punten NU regelt:

  • Aanpassing NOW 3.0: maak de regeling toegankelijk, flexibel en ruimhartig

Maak het mogelijk dat meer kappers met personeel gebruik kunnen maken van de NOW 3.0. Dit kan door de grens van het benodigde omzetverlies danig naar beneden bij te stellen en/of door het mogelijk te maken dat de NOW per maand kan worden aangevraagd in plaats van per kwartaal. Reeds aangevraagde NOW over het vierde kwartaal van 2020 moet alsnog kunnen worden aangepast voor de maanden dat de salon gesloten is. En de kappers die dan eindelijk gebruik kunnen maken van de NOW 3.0, moeten een hogere vergoeding krijgen. Wij willen loonkosten tijdens de periode van omzetverlies maximaal gecompenseerd krijgen.

Aanpassing TVL: maak de regeling laagdrempelig en geef een hogere compensatie

Het kabinet moet er allereerst voor zorgen dat kappers überhaupt gebruik kunnen maken van de TVL want dat is nu meestal niet het geval omdat ze de omzetgrens niet halen. Dit kan door de aanvragen op maandbasis in plaats van op kwartaalbasis in te richten en/of door de grens van het benodigde omzetverlies zo laag mogelijk te maken. Daarnaast moet de compensatie danig omhoog.

Wij vragen het kabinet de lasten tijdens de periode van omzetverlies maximaal te compenseren.

TOZO: pas de partnertoets aan

Bij de TOZO is een partnerinkomenstoets geïntroduceerd en dat zorgt ervoor dat maar heel weinig kappers van dit vangnet gebruik kunnen maken. Als het inkomen van jou en je partner boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak meer maken op deze uitkering voor levensonderhoud. We begrijpen heel goed dat er geen ondersteuning nodig is als de partner een ruim inkomen heeft. Maar nu vervalt het recht op TOZO al bij een partner die een inkomen heeft dat net boven bijstandsniveau zit. Zeker in combinatie met de hoge drempels bij de TVL, zorgt dit voor zeer grote problemen voor kappers. Oftewel: hoe hoger het partnerinkomen, hoe minder TOZO.
Onze oproep: kabinet, zorg voor een staffel binnen de partnerinkomenstoets. Verhoog daarbij de inkomensgrens van de partner waarboven de TOZO vervalt.

Lever maatwerk: maak een noodfonds voor driedubbel getroffen kappersbranche

Veel branches en sectoren hebben het zwaar en er zijn veel gedeelde uitdagingen, waar we ook samen voor knokken. Maar daarnaast zetten wij voor de kappersbranche in op maatwerk, zeker als de genoemde regelingen na aanpassing niet leiden tot de gewenste tegemoetkoming. We denken aan een noodfonds en bijvoorbeeld een eenmalige uitkering voor kappers. Waarom dit maatwerk? Kappers zijn niet één maar twee keer een lange periode gesloten en dat heeft de toch al kleine reserves weggevaagd. Daarnaast hebben de kappers onverwacht hun deuren moeten sluiten in december, een maand die van oudsher dé maand is waarin kappers hun omzetten draaien. Wij vragen het kabinet dus om specifieke steun voor onze branche om deze driedubbele klap te boven te komen.

Vorig bericht Flinke daling overslag in Noordzeekanaal-gebied 2020 door energietransitie en corona  
Volgend artikel Laura Seckel nieuw Head of Healthcare bij CBRE

Nu op WijNoordHolland