Nieuws

Atos compenseert eigen CO2-uitstoot door investering in windmolenparken India

Atos compenseert haar totale wereldwijde CO2-uitstoot van 2018


Amstelveen
In aanvulling op de compensatie van de CO2-uitstoot afkomstig van haar datacenters kan Atos nu ook waarborgen dat de CO2-emissies[1] die worden veroorzaakt op haar kantoren en door zakelijke reizen volledig worden geneutraliseerd. Het initiatief wordt een vaste pijler van de internationale milieustrategie van Atos.

Als onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zet Atos voortdurend in op het reduceren van haar CO2-voetafdruk. Hieraan geeft zij invulling door een omvangrijk milieuprogramma dat uit verschillende initiatieven bestaat, zoals de modernisering van datacenters, een toename van het gebruik van hernieuwbare energie, CO2-reductie en een verbetering van de energy efficiency.

Om de CO2-uitstoot van al haar activiteiten volledig te compenseren, heeft Atos geïnvesteerd in drie windmolenparken in India. Het project, dat in 2010 van start ging in drie regio’s in India – Karnataka, Gujarat en Maharashtra – draait om het gebruik van hernieuwbare energie en heeft geresulteerd in de plaatsing van in totaal 137 windturbines. De drie windmolenparken produceren jaarlijks 109,6 megawatt en voorzien meer dan 40.000 huishoudens van energie. Ook zorgen de parken voor een hogere productiecapaciteit van lokale bedrijven en leveren zij een bijdrage aan de lokale economie – door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen – onderwijs en initiatieven gericht op een goede gezondheidszorg.

Omvangrijk milieuprogramma

Atos ondersteunt ook andere bedrijven bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en activiteiten. Door de oplossingen die zij laten hosten in de datacenters van Atos zijn deze organisaties in staat hun CO2-uitstoot te compenseren[2]. “Sinds 2008 heeft Atos een omvangrijk milieuprogramma dat de modernisering van onze datacenters omvat. Daarnaast voorziet dit in een reductie van onze Power Usage Effectiveness (PUE)[3] en tal van maatregelen die zijn gericht op het compenseren van de CO2-voetafdrukâ€, vertelt Philippe Mareine, hoofd Human Resources & Corporate Social Responsibility van Atos. “Hiermee geven we uitdrukking aan onze missie de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn we er trots op dat we onze klanten volledig kllimaatneutrale hosting services kunnen bieden.â€

Atos has heeft besloten om samen te werken met EcoAct om te waarborgen dat het project voldoet aan de VCS4-standaard[4].

“EcoAct is er trots op om Atos te ondersteunen bij de implementatie van haar strategie die is gericht op het compenseren van haar totale CO2-uitstoot. Zeker nu zij de reikwijdte hiervan heeft verbreed naar haar kantoren en zakelijke reizen wereldwijd, in aanvulling op het compenseren van de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door haar datacentersâ€, zegt Arnaud Doré, Executive Director van EcoAct France.

Op de lange termijn zijn de CO2-doelstellingen van Atos goedgekeurd door het Science-Based Targets initiative (SBTi). Dit betekent dat zij aansluiten op de doelstellingen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd om de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C te beperken. Op de korte termijn heeft Atos zich tot doel gesteld haar CO2-uitstoot tegen 2021 met 20 procent te verlagen.

Voor meer informatie over het milieuprogramma van Atos en haar duurzame prestaties kunt u de laatste rapportage raadplegen.

Voor meer informatie over het project in India vindt u hier.

https://issuu.com/wijbusinessnieuws/docs/atos-india-project-carbon-offsettin

Vorig bericht Amsterdamse startup krijgt geld uit Innovatiefonds Noord-Holland
Volgend artikel Albert Heijn zet in op groei en benoemt nieuw managementteam

Nu op WijNoordHolland