Nieuws

Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum

Atos, wereldwijd leider op gebied van digitale transformatie, gaat met zes partners samenwerken met de gemeente Hilversum aan een veiligere, slimmere en productievere stad.


Amstelveen
Het IT-bedrijf is onderdeel van een consortium waarvan ook VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama, Esri en Dynniq deel uitmaken. In deze samenwerking zal men invulling geven aan toekomstgerichte maatschappelijke uitdagingen op onder andere het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Dit consortium heeft, na een aanbesteding, de opdracht gekregen een Smart City Hilversum te ontwikkelen op basis van Atos’ MyCity: een platform dat de beschikbare data van burgers, overheid en bedrijfsleven op één plek samenbrengt en een stad in staat stelt om daarmee de leefbaarheid in de stad te vergroten. Naar verwachting wordt de overeenkomst tussen Hilversum en het consortium in oktober ondertekend.

Data-gedreven diensten zullen met MyCity vooral een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van privacy, open data principes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van de gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Consortium

Het consortium bestaat naast Atos uit zes partijen met uiteenlopende expertises die het mogelijk maken om een totaalpakket aan te bieden voor Smart City Hilversum:

  • Esri verzorgt met het ArcGIS-platform de basis om (realtime) data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren. Inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente kunnen krijgen met behulp van specifieke tools eenvoudig meer inzicht in allerlei thema’s, zoals veiligheid en klimaat. Ook kunnen zij initiatieven starten voor hun straat, buurt of stad om samen een lokaal vraagstuk aan te pakken. ArcGIS biedt een platform waar gebruikers zelf apps, interactieve kaarten en dashboards kunnen toevoegen
  • Dynniq voorziet in verkeerskundige en smart mobility-oplossingen die verkeersstromen inzichtelijk in kaart brengen en optimaliseren. De data die Dynniq verzamelt over verkeersstromen wordt gedeeld met het Smart City-platform, waarbij het gebruikmaakt van het open en gestandaardiseerde ecosysteem Talking Traffic. Dynniq is een technisch dienstverlener die geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van mobiliteit, parkeren en energie.
  • Sorama is gespecialiseerd in het plaatsen van geluidscamera’s in de openbare ruimte die onder andere de veiligheid in het uitgaansleven en geluidsbelasting in kaart brengen, verkeer monitoren en ongelukken detecteren
  • Sustainder levert slimme verlichting en smart city-oplossingen, zodat straatverlichting meer functies krijgt dan alleen licht geven en daardoor een zeer duurzame oplossing is
  • Vinotion ontwikkelt software voor videobeeldinterpretatie. Met focust zich met machine learning en deep learning op oplossingen waarmee mensen en verkeer met een camera automatisch en real time geïdentificeerd en gerangschikt worden in een voetganger-, fietser of voertuigcategorie. Haar meetsystemen bieden inzicht in de verkeersdoorstroming, gedrag van verkeersdeelnemers en veiligheid
  • VodafoneZiggo zorgt voor de telecommunicatie en legt het netwerk en de verbindingen.

Deze partijen bundelen hun krachten op het MyCity-platform van Atos.

Slimme straatverlichting

De zeven partners brengen met slimme technologieën in combinatie met nieuwe en beschikbare data allerlei slimme oplossingen binnen handbereik. Smart City kan onder meer bijdragen aan de veiligheid op straat. Bijvoorbeeld door energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt als iemand langsloopt. Ook worden burgers geholpen door het geven van real time verkeersinformatie en inzicht in vrije parkeerplaatsen. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat er minder vervoersbewegingen zijn en auto’s minder stilstaan, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook de aanrijtijden van hulpdiensten door middel van real-time informatie worden verkort, en kunnen stoplichten sneller reageren op het verkeersaanbod, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert.

Sensoren en camera’s

Al die informatie wordt geleverd door sensoren en camera’s op strategische plekken in de stad, maar er zijn ook veel bestaande data beschikbaar. Door die data te koppelen, real-time te verwerken en door te geven aan de inwoners, lokale ondernemers en bezoekers van Hilversum draagt het Smart City-concept bij aan een grotere leefbaarheid in de gemeente.

“We zijn erg blij dat we samen met onze partners Hilversum nog slimmer en leefbaarder gaan maken. Dit is niet zozeer een project met een begin- en eindpunt, maar is een doorlopend proces van verbetering. Door via het MyCity-platform van Atos resultaten en ervaringen met nieuwe en bestaande diensten inzichtelijk te maken en daaruit lering te trekken, kunnen we diensten optimaliseren. Dit proces is ook toepasbaar in andere gemeentes, waardoor de ontwikkeling van andere Smart Cities aantrekkelijker en toegankelijker wordtâ€, vertelt Jan Joost van Kan, Principal Architect van MyCity. “In 2020 woont naar verwachting meer dan 90 procent van de burgers wereldwijd in steden. Het leefbaarder maken van steden met behulp van nieuwe technologieën en data is dan ook cruciaal.â€

Vorig bericht UvA en Specialist in Websites slaan handen ineen
Volgend artikel Geschil met Aalsmeer over ICT investeringen

Nu op WijNoordHolland