Nieuws

Castricum en Heiloo in verzet tegen vernietiging bestemmingsplannen Aansluiting A9

De gemeenten Castricum en Heiloo hebben verzet aangetekend bij de Raad van State tegen het vernietigen van de bestemmingsplannen Aansluiting A9.


A9

Aanvullende informatie toont aan dat de stikstofdepositie van het project Aansluiting A9 beperkter is dan eerder werd aangenomen. Beide gemeenten vragen met het verzet aan de afdeling Bestuursrechtspraak om het besluit te heroverwegen.

Bestemmingsplannen

Tegen de bestemmingsplannen van Heiloo en Castricum zijn in 2017 7 beroepschriften ingediend. Onder andere door de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, de stichting Heilloze Weg en omwonenden.

Stikstof

Op basis van het PAS konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, waarbij stikstof werd uitgestoten, zoals de aanleg van een weg. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS kan daardoor niet langer als basis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, Beide bestemmingsplannen zijn in 2017 vastgesteld en baseren zich voor het onderwerp stikstof op het PAS.

Uitspraak

De Raad van State verklaart in haar uitspraak de beroepen van de bezwaarmakers gegrond en vernietigt daarmee de bestemmingsplannen van beide gemeenten.

Op 11 september 2019 heeft de Raad van State de bestemmingsplannen Aansluiting A9 vernietigd van de gemeenten Castricum en Heiloo. Bij deze bestemmingsplannen is voor de passende beoordeling gebruik gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS werd op 29 mei van dit jaar door de Raad van State vernietigd.

Hoewel de projectorganisatie eind 2018 met aanvullende informatie heeft aangetoond dat de stikstofdepositie van het project Aansluiting A9 veel beperkter is dan eerder werd aangenomen, heeft de Raad van State beide bestemmingsplannen zonder zitting vernietigd. Als bevoegde gezag hebben de gemeenten Castricum en Heiloo hiertegen verzet aangetekend bij de Raad van State en vragen de afdeling Bestuursrechtspraak om het besluit te heroverwegen.

Vorig bericht Circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers
Volgend artikel Amsterdam schreef eerste helft van 2019 zo’n € 2.173.000,- boetes voor woonfraude

Nu op WijNoordHolland