Begroting

College presenteert sluitende begroting 2023

Het is eerste begroting van nieuwe college

College presenteert sluitende begroting 2023

Heiloo,
Wethouder Rob Opdam van financiën heeft de begroting 2023 namens het college van burgemeester en wethouders aan de raad aangeboden. Het is de eerste begroting van het nieuwe college. De focus ligt op het verder uitvoeren van het bestaande beleid met een eerste vertaling van de ambities uit het collegeprogramma ‘Heiloo Natuurlijk!’. Op 10 oktober is er een raadsinformatieavond over de begroting en op 7 november neemt de raad hier een besluit over.

Wethouder Rob Opdam: “We zijn tevreden dat we in deze onzekere tijd een sluitende begroting kunnen presenteren. Met deze begroting leggen we een solide basis voor de uitvoering van het collegeprogramma om Heiloo nog mooier en beter te maken.”

Sluitende begroting tot en met 2025

De begroting van Heiloo bedraagt in 2023. Bijna € 66 miljoen aan inkomsten en uitgaven, die daarmee met elkaar in evenwicht zijn. Naast de budgetten om de bestaande plannen uit te voeren is in deze begroting € 0,2 miljoen extra budget opgenomen voor de uitvoering van het programma Klimaat. Daarnaast is € 0,3 miljoen ruimte gecreëerd voor de realisatie van nieuwe ambities uit het collegeprogramma. Wethouder Rob Opdam: “Hierbij willen we uitvoering geven aan belangrijke thema’s op het gebied van wonen. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en groen. We willen verder bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen”.

Ook in de jaren 2024 en 2025 is de financiële situatie van Heiloo positief. Vanaf 2026 ontstaat er een flink tekort in de begroting en is daarmee dus niet meer sluitend. Er komt dan jaarlijks te weinig geld binnen om alle taken uit te kunnen voeren. Het tekort ontstaat doordat gemeenten vanaf 2026 fors minder geld ontvangen van het Rijk. Dit negatieve perspectief geldt voor bijna alle gemeenten in Nederland. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is daarom in gesprek met het Rijk en dringt aan op een structurele oplossing.

Hoge inflatie raakt gemeentefinanciën

Wethouder Rob Opdam: “Net als voor onze inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties heeft de hoge inflatie flinke gevolgen voor de financiën van de gemeente. Zo stijgt de energierekening van de gemeente met € 0,5 miljoen. In aanvulling hierop wordt een bedrag van € 0,7 miljoen gereserveerd om overige loon- en prijsstijgingen op te vangen. Tot slot hebben we het risico verhoogd dat onze investeringsportefeuille geraakt wordt door de huidige prijsstijgingen”.

Lokale heffingen stijgen beperkt

In deze periode van hoge inflatie stelt het college voor om de woonlasten voor inwoners zo beperkt mogelijk te laten stijgen. De lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing) stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met 2,6% (€ 24). Dit is gebaseerd op een stijging van de onroerendezaakbelasting met 2,4% en kostendekkende tarieven voor afval en riool.

Begrotingsbehandeling

De raad behandelt de begroting op maandag 7 november om 19.30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene beschouwingen door de raadsfracties.

Vorig bericht Eerste stap woningbouw Zwaagdijk gezet
Volgend artikel Geen volledig inzicht in milieugevolgen methanolfabriek Amsterdam

Nu op WijNoordHolland