Nieuws

Economische Agenda Amstelland-Meerlanden en Uitvoeringsprogramma vastgesteld

De eigen economische kracht van Amstelland-Meerlanden.


Amstelveen
Op 21 mei heeft het College van B en W de Economische Agenda Amstelland-Meerlanden en Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin staat ook een terugblik naar 2018 en vooruitblik naar 2019.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon:
“Door de samenwerking is al veel bereikt. We willen met de gezamenlijke Economische Agenda de kracht van Amstelland-Meerlanden nog beter benutten, voor Amstelland-Meerlanden (AM) zelf en voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).”

“De samenwerking is gericht op het creëren van een economisch vitale omgeving in AM, voor een economie die zich daarin voortdurend verder weet te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op behoud en versterking van een goed klimaat voor bedrijven van mainports tot starters.

De eigen economische kracht van Amstelland-Meerlanden wordt gevonden in onder andere de thema’s Duurzame en circulaire economie, Toerisme, Greenport, Schiphol, Starters en arbeidsmarkt. Dit zijn thema’s die de deelregio uniek maken of waarop juist nog veel potentieel te vinden is. Het zijn stuk voor stuk thema’s die gemeentegrenzen overschrijden.â€

Door regionale economische samenwerking in de AM regio heeft de gemeente Amstelveen toestemming gekregen van de Provincie Noord-Holland om het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid tot ontwikkeling te brengen.

Resultaten samenwerking

Op het gebied Beleidsontwikkeling zijn er diverse rapporten en onderzoeken gedaan die nodig zijn om de economie te versterken. Ook zijn de zes gemeenten bezig met een onderzoek naar werklocaties in regio Amstelland-Meerlanden. Hierdoor kunnen zij inspelen op veranderende markten. Ook is er een Marktconsultatie werklocaties AM regio en een Quickscan Toeristische positionering AM regio gedaan.

ZAAI is directe oogst van de samenwerking. Al 5 jaar is het ZAAI programma voor startende ondernemers. Ook is samengewerkt op productontwikkeling. Zo is de Amstelroute als fietsroute MRA door onder andere Amstelveen. Ook was er een lustrumevent ZAAI programma voor startende ondernemers. Verder is er gewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van toerisme, duurzaamheid, bedrijventerreinen en kantoren.

Financieel levert de samenwerking ook veel op onder andere door de subsidie Onderzoek Toekomstbestendige Werklocaties van de provincie Noord-Holland. De samenwerking is ook belangrijk voor het bestuurlijk netwerk.

Zo is Wethouder Gordon namens de AM regio vertegenwoordiger van het Bestuurlijk regionaal Overleg Platform Economie Metropoolregio Amsterdam.

Deze resultaten heeft de AM-regio tot nu toe bereikt op het thema Economie:

Vorig bericht 12 nieuwe faillissementen in Noord-Holland (onder meer Boers Holding B.V., B.V. Juweliersbedrijf Herman Schipper)
Volgend artikel Europese Commissie verstrekt aan gemeente Alkmaar subsidie voor Europese Horizon2020 project

Nu op WijNoordHolland