Nieuws

Economische groei rond Amsterdam zet door in 2019 en 2020

"De economie rond Amsterdam groeit naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent.


Amsterdam
Dat zorgt naar verwachting voor 57.000 nieuwe banen dit en komend jaar. In 2018 was de economische groei 3,4 procent. Hierdoor zijn er in de metropoolregio al 52.000 mensen meer aan het werk dan het jaar daarvoor, 2017.

De economische groei van MetropoolregioAmsterdam (MRA) ligt in 2019 en 2020 respectievelijk 1,3 en 0,8 procentpunt hoger dan die in de rest van Nederland. De MRA is in termen van economische ontwikkeling een hoogvlieger in Europa geworden. Ze hoort bij de drie sterkst groeiende regio’s in Europa, samen met Praag en Warschau. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4 procent van de beroepsbevolking in 2018 naar 3,8 procent in 2019.

In Amstelland-Meerlanden is de werkeloosheid met 2,6 in 2019 en 2,4 procent in 2020 zelfs veruit het laagste in de regio. Dit staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 32 gemeenten van de Metropoolregio in de provincies Noord-Holland en Flevoland die 2,5 miljoen inwoners telt.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon:
“De economische groei en de groei in werkgelegenheid zet zich voor het zesde jaar op rij door en concentreert zich in Amsterdam en zuidflank Amstelland-Meerlanden.”

“De Metropool Regio Amsterdam is een sterke banenmotor met meer dan 100.000 nieuwe banen in 3 jaar. Ook Amstelveners profiteren van het economische succes.  De daling van de werkloosheid het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. In onze regio is de werkloosheid ongekend laag met 2,6%. We blijven, in samenwerking met de ondernemersvereniging Amstelveen, die ook bij de bezoeken aanwezig was, en de regio, werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven en ons vestigingsklimaat.”

“Regionale economische ontwikkelingen hebben directe invloed op het Amstelveens ondernemers- en economisch klimaat. De ontwikkelingen in de regio rondom Amstelveen én in Amstelveen worden onder andere door de financiële dienstverleners op verschillende manieren gemonitord. In Amstelveen zijn zes banken gevestigd. In het kader van het rapport Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019 dat net is verschenen is, zijn we in gesprek gegaan met de regiodirecteuren van de Handelsbanken Amstelveen, ING en de Rabobank.

We hebben ook de Regioscan van RaboResearch van directievoorzitter Ugur Pekdemir overhandigd gekregen. De bankiers gaven aan dat de ondernemers, die zij spreken, tevreden zijn met het ondernemersklimaat en de inzet van de gemeente in Amstelveen. Zij zagen ook sterke groei bij bijna alle bedrijven. Alleen sommige retail bleef achter, met name mode. De banken vinden duurzaamheid belangrijk bij het verstrekken van kredieten of hypotheken. Andere thema’s die aan de orde kwamen waren het ondernemersklimaat en de werklocaties in Amstelveen, waaronder Kronenburg en de transformatie van Bedrijventerrein Legmeer naar woon-werkgebiedâ€, zegt Floor Gordon.

De economie van de Metropoolregio groeit sinds 2013 elk jaar en zit ruim boven het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van andere grotere stedelijke regio’s in Europa. De economische groei zwakt hier in 2019 en 2020 wel iets af, als gevolg van de zwakke internationale conjunctuur en toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maar de groei van de Metropoolregio blijft stabiel, in verhouding met Nederland en Europa waar de daling van de groei groter is.

Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio. De groei van de werkgelegenheid vindt vooral plaats in de ICT, de zakelijke dienstverlening, de zorg, het toerisme en de horeca. Buitenlandse vestigingen zorgen voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in de MRA.

De ICT, de distributiesector (logistiek), beveiliging, bouw, de zorg en het onderwijs hebben te maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Om deze krapte tegen te gaan en tegelijkertijd bewoners voor te bereiden op de technologische veranderingen, zijn er verschillende programma’s gestart in Amsterdam en de regio zoals House of Skills. Hierin wordt jong en oud op alle opleidingsniveaus geholpen om vaardigheden op te doen waar op de veranderende arbeidsmarkt veel vraag naar is.

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT – en andere commerciële dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen, zoals groothandel, horeca, zorg, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

Voor de complete publicatie ‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019’ zie de website.

Vorig bericht Intensieve samenwerking Vitasys B.V. en MIEGROUP
Volgend artikel De Nieuwe Internationale School Esprit opent 2 juli in Amsterdam

Nu op WijNoordHolland