Nieuws

Een nieuwe fase voor TerraTechnica – Op weg naar een Centre of Expertise

Nu TerraTechnica is opgestart, doet kwartiermaker Dook van den Boer stap terug.


Een speciale programmamanager in de persoon van Bouke Veldman gaat de krachtenbundeling rond onderwijs/arbeidsmarkt en duurzame energietechnologie de volgende fase in loodsen.

De intensieve bemoeienis van Dook met TerraTechnica was altijd ‘extra’, nu is het tijd voor exclusieve managementaandacht. Waar hij het meest trots op is? In de eerste plaats op het oorspronkelijke idee: dat een hogeschool als Inholland zich in Alkmaar kan onderscheiden door samen met het bedrijfsleven, en dan vooral het MKB, een specifiek thema te omarmen voor regionaal toponderwijs.

Duurzame, schone energietoepassingen voor de energietransitie werd dat thema. Niet zo vreemd voor een regio die al zoveel kennis en ondernemerschap herbergt op dat gebied. TerraTechnica verbindt bedrijven en organisaties, onderwijs en onderzoek in deze groene groeimarkt.

Dook: “Het tweede waar ik trots op ben is de weerklank die TerraTechnica heeft gevonden bij studenten. Dit is een bevlogen generatie die beseft dat het aan hen is om de wereld beter te maken. Ook studenten van andere Inholland-locaties willen meedoen met TerraTechnica. Dat is vind ik super.â€

Duurzaam vliegwiel

Dook heeft de opdracht van de Provincie Noord-Holland om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de behoefte van het bedrijfsleven. Hij heeft het samenwerkingsverband van TerraTechnica gesmeed. Bouke Veldman gaat het verder uitbreiden en versterken, zodat TerraTechnica werkelijk een duurzaam vliegwiel wordt voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten die een emissieloze samenleving dichterbij brengen en bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Dat lijkt een kolfje naar Bouke’s hand. De van huis uit econometrist houdt ervan om ‘iets nieuws’ stapsgewijze en goed gefundeerd uit te bouwen. Hij heeft ervaring met Publiek-Private samenwerking en gaf onder meer leiding aan een stichting die de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs rond Lelystad Airport heeft verbeterd.

Partnernetwerk uitbreiden

Bouke is onder de indruk van de vele duurzame energieprojecten die in deze regio aan het opbloeien zijn. Neem de samenwerking op bedrijventerrein Boekelermeer, waar een ‘grid’ van leidingen ervoor moet zorgen dat duurzaam opgewekte energie makkelijk uitgewisseld kan worden tussen bedrijven. “De taak van TerraTechnica is om de energietransitie in Noord-Holland Noord nog meer richting te geven, bedrijven met elkaar en met het onderzoek & onderwijsveld en overheid in contact te brengen en partijen te inspireren en te enthousiasmeren, zodat bestaande inspanningen versneld worden.â€

TerraTechnica moet volgens Bouke en Dook een ‘center of expertise’ worden, compleet met innovatielab en incubatoromgeving, waar kennis gaat stromen tussen bedrijven en onderwijs en startende ondernemingen op weg worden geholpen. “Daarnaast willen we ons partnernetwerk uitbreidenâ€, vult Dook enthousiast aan. “Met name het MKB, maar ook MBO-opleidingen en het hoogheemraadschap horen erbij.†Wie Dook zo hoort praten, weet één ding zeker. Dit is niet een man die definitief afscheid neemt van TerraTechnica. “Gelukkig niet! Als werkambassadeur van Noord-Holland blijf ik erbij betrokken.â€

Vorig bericht Philips en Teva Nederland werken met ingang van 1 juli samen
Volgend artikel 5 nieuwe faillissementen in Noord-Holland (onder meer Anm Vastgoed B.V. (Handelsnaam Anm Vastgoed B.V.), Bijlesacademie Nederland B.V. (Handelsnaam Huiswerkinstituut Kennemerland))

Nu op WijNoordHolland