HR

Mebin en bonden bereiken cao onderhandelingsresultaat

Voor vakbondsleden belangrijk dat deelnemers voor pensioen bij bfpBouw blijven

FNV en CNV bereiken cao onderhandelingsresultaat

FNV en CNV hebben een cao onderhandelingsresultaat met Mebin afgesproken, nadat er op 6 december jongstleden nog gestaakt werd in Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Als de leden van beide bonden ermee instemmen zijn nieuwe stakingen hiermee van de baan.

Belangrijkste cao afspraken:

  • Een structurele loonsverhoging van 7% per 1-1-2023.
  • Eenmalige uitkering van 250 euro bruto per fte per 1-1-2023.
  • Werknemers van Mebin blijven bij bpfBOUW pensioen opbouwen.

7% loonsverhoging en geen overstap naar ander pensioenfonds

FNV Bouwen & Wonen bestuurder Margreet Pasman: “Voor onze leden is het aangesloten blijven bij BPF Bouw heel belangrijk. Ik ben dan ook heel blij dat we in constructief overleg met Mebin tot goede afspraken hierover zijn gekomen. Ook zijn we tevreden met de 7% loonsverhoging en de eenmalige uitkering, alsmede een eerste aanzet voor een generatiepact. Daarnaast gaat ook de reisurentoeslag omhoog, dat is eveneens belangrijk. Maar nogmaals: de mooiste afspraak is toch wel dat werknemers pensioen blijven opbouwen bij BPF Bouw. Dit pensioenfonds doet het heel goed en niet voor niets zijn onze  leden bereid geweest vooral hiervoor te gaan staken. Ik ben dan ook heel trots op de leden hoe zij hebben gestreden voor dit prima resultaat.”

CNV Vakmensen-bestuurder Gerard van Cuijk: “Dankzij de inzet en actiebereidheid van de medewerkers hebben we dit resultaat behaald. De overstap naar een ander pensioenfonds is nu van de baan. Dat bleek het meest belangrijk voor ze. Dat ze ook nog een mooie loonsverhoging krijgen én een eenmalige uitkering is overigens niet meer dan terecht. Het is dankzij hen dat Mebin zo goed draait.”

Het cao onderhandelingsresultaat wordt nu eerst voorgelegd aan de leden. Zij kunnen er tot en met 13 december a.s. over stemmen. Heidelberg Materials produceert en verkoopt een breed assortiment cement en mortel voor de bouwsector in Nederland. Bij de dochteronderneming Mebin werken in Nederland ca. 350 werknemers.

 

Vorig bericht Studentenhuisvesting Haarlem Campus op terrein Koepel Haarlem
Volgend artikel Eerste batterijcontainer met ingebouwde fast charger gelanceerd door Nederlands bedrijf

Nu op WijNoordHolland