Milieu

Geen volledig inzicht in milieugevolgen methanolfabriek Amsterdam

Advanced Methanol Amsterdam B.V. wil in Amsterdams Westelijk Havengebied fabriek bouwen

Geen volledig inzicht in milieugevolgen methanolfabriek Amsterdam

Amsterdam,
De milieugevolgen voor een methanolfabriek in het havengebied in Amsterdam zijn nog niet goed in beeld en worden mogelijk onderschat. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Advanced Methanol Amsterdam B.V. wil in het Amsterdams westelijk havengebied een fabriek bouwen voor het vergassen van pellets tot methanol. De pellets bestaan uit niet-recyclebaar afvalhout en huishoudelijk- en bedrijfsafval (RDF). Methanol wordt nu vooral gemaakt uit aardgas. De methanol is vooral bedoeld voor brandstofbijmenging, om daarmee de milieugevolgen van transport en verkeer te verminderen. Ook wordt er op het terrein een kleine proefinstallatie gebouwd om de techniek verder te ontwikkelen.

Advies

Op verschillende onderdelen adviseert de Commissie het milieueffectrapport aan te passen en aan te vullen. Zo zijn de milieugevolgen mogelijk onderschat. Ze zijn namelijk vergeleken met de effecten van een nog niet bestaande andere fabriek die past binnen het bestemmingsplan. Het is momenteel echter een braakliggend terrein. Verder wordt de klimaatwinst van deze fabriek in vergelijking met andere manieren van verwerking van afvalhout en RDF-afval overschat.

Tot slot adviseert de Commissie de uitstoot van gevaarlijke stoffen en stikstof nader te onderbouwen of aan te passen. Ook is het advies om de emissies naar het water te onderbouwen met praktijkmetingen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de benodigde vergunningen.

Vorig bericht College presenteert sluitende begroting 2023
Volgend artikel Ondernemers in gemeente Bloemendaal getoetst op toegankelijkheid

Nu op WijNoordHolland