Financieel

Gemeente Heiloo ondersteunt met Veerkrachtmaatregelen lokale ondernemers

Bijdrage van € 11.000 voor de gezamenlijke ondernemers

Gemeente Heiloo ondersteunt met Veerkrachtmaatregelen lokale ondernemers

Heiloo,
Heiloo een boost geven na een lastige periode. Om die reden lanceerde het college op 1 maart 2022 de Veerkrachtmaatregelen. Een maand later heeft het college al een besluit genomen over de eerste negen verzoeken. “We zijn blij met de ontvangen verzoeken. We leveren graag een financiële bijdrage aan de culturele sector en de ondernemers, zodat zij hun aanbod kunnen promoten en evenementen organiseren”, aldus wethouder Rob Opdam.

Van de eerste negen verzoeken komen er zeven uit de culturele sector. Twee verzoeken zijn door Ondernemend Heiloo samen met de drie winkeliersverenigingen ingediend.

Bijdrage van € 11.000 voor de gezamenlijke ondernemers

Ondernemend Heiloo en de drie winkeliersverenigingen willen samen het evenement Living Statues organiseren. Ze ontvangen € 5.000 voor dit evenement in drie winkelcentra met muziek van lokale muzikanten.

Uitkijkpost Media organiseert op verzoek van Ondernemend Heiloo en de drie winkeliersverenigingen in 2022 tweemaal de actie ‘Ik winkel in Heiloo’, in het voorjaar en het najaar. De gemeente ondersteunt deze promotie van de lokale ondernemers door een bijdrage van € 4.000 voor de eerste actie en € 2.000 voor de tweede actie. Door de bijdrage geleidelijk af te bouwen, is het idee dat de ondernemers de actie steeds meer zelf gaan dragen.

Bijdrage van 13.000 voor de culturele sector

Koor sWing geeft samen met zanggroep Men Only een concert op 14 mei in de Witte Kerk met als thema Vrede en Vrijheid. De huur voor de generale repetitie en de promotiekosten komen in aanmerking voor een bijdrage. Het koor ontvangt een bijdrage van € 425.

De Cultuurkoepel Heiloo had in de eerste 2,5 maand van 2022 een tekort van € 3.600 door achterblijvende kaartverkoop. Door meer promotie hoopt men de komende periode de zaal beter te vullen. De Cultuurkoepel ontvangt een bijdrage van € 1.000 om hieraan te besteden.

De Bibliotheek Heiloo wil haar aanbod (waaronder lezingen) breder promoten door inzet van digiborden en advertenties in Uitkijkpost en Nieuwsblad Heiloo. Met een gemeentelijke bijdrage van € 1.000,- kunnen ze dit oppakken.

De Muziek- en Dansschool Heiloo organiseert op 25 juni het Veld-festival. Caecilia, Fanfare Showband Heiloo, Eensgezindheid, Theaterbende, Junior projectkoor en Oratoriumkoor en Kunstparade doen mee. Op dit moment hebben ze nog een tekort in de begroting van
€ 3.000. De gemeente maakt de organisatie van dit evenement mogelijk door dit tekort te dekken.

De Stichting de Buitenkans / Verhalenkamer ontvangt een bijdrage van € 575 voor de promotie van literaire avonden en de expositie kinder- en jeugdpsychiatrie.

De Stichting Kunst-Zin Heiloo organiseert in 2022 weer de Kunstparade. Dit jaar doen maar liefst 137 kunstenaars mee. De organisatie wil door meer promotie het publiek stimuleren de locaties te bezoeken en krijgt hier € 1.000 voor.

Dit jaar wordt ‘Willibrordus draait door’ eind mei gehouden. ‘Willibrordus draait door’ is een cultureel evenement dat goed past bij de gedachte van de Veerkrachtmaatregelen. Het evenement ontvangt vanuit de Veerkrachtmaatregelen een bijdrage van € 6.000 voor het evenement en de promotie.

Nog € 61.000 beschikbaar voor Veerkrachtmaatregelen

De gemeente nodigt organisaties en ondernemers uit om Heiloo een boost te geven. Alle voorwaarden staan op de website www.heiloo.nl/veerkracht. Na het besluit over de eerste negen verzoeken is nog € 61.000 beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Daarvan is € 10.030 bestemd voor promotie cultureel aanbod, € 9.970 voor de huurcompensatie van extra dagen (bijvoorbeeld voor stellen licht/geluid, generale repetitie) bij beperkte bezetting van zalen,
€ 4.000 voor promotie van ondernemers en € 37.000 voor ondersteuning van evenementen.

Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend via info@heiloo.nl, met financiële onderbouwing en een korte tekstuele toelichting. In alle gevallen gaat het om maatwerk. De verzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst (tot einde budget) en worden beoordeeld op basis van de ontvangen informatie. De organisatie en promotie van de evenementen is aan de aanvrager zelf.

Vorig bericht Samenwerking MultiTankcard met nieuwe leasemaatschappij
Volgend artikel Gesprekken over verkoop minderheidsbelang Associatie en IJmond

Nu op WijNoordHolland