Nieuws

Geschil met Aalsmeer over ICT investeringen

Amstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking.


code_display

Amstelveen/Aalsmeer
Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en digitalisering.

De afgelopen maanden hebben beide colleges veelvuldig overleg gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen. Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel dan wel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit hebben we vandaag schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Dienstverlening aan inwoners ongewijzigd

Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en gaan we binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg. In opdracht van beide gemeenten loopt een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft ongewijzigd.

Vorig bericht Atos faciliteert met consortium Smart City Hilversum
Volgend artikel Zakelijk elektrische rijder gaat Miljoenennota voelen

Nu op WijNoordHolland