Nieuws

GP Groot week van de circulaire economie

Er ligt een grote, uitdagende opdracht voor ons: in 2050 moet de Nederlandse economie 100 procent circulair zijn.


Alkmaar
Dat betekent dat we grondstoffen uit producten steeds weer opnieuw gebruiken. En dat we beschikken over schone en duurzame brandstoffen waarbij geen CO2 vrijkomt en die niet opraken. Bij GP Groot hebben we deze opdracht over de volle breedte van ons bedrijf omarmd. Circulaire economie en energietransitie vormen zodoende de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening. Om te laten zien dat we al flink op weg zijn, geven we tijdens de week van de circulaire economie een ruime inkijk in onze diverse duurzame en circulaire projecten en oplossingen. Inspirerende voorbeelden die we samen met onze klanten realiseren. Want: alleen samen maken we die cirkel rond.

Duurzame oplossingen van GP Groot

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat bijna 90 procent van de ondernemers in Nederland graag circulair wil ondernemen, maar geen idee heeft hoe. Waar moet je beginnen? Aan welke eisen moet je voldoen? Welke grote voordelen heeft duurzaam ondernemen? GP Groot wil haar klanten hier graag in meenemen, begeleiden en faciliteren. We laten zien hoe de klimaatimpact kan worden verkleind. Onder andere door de overstap te maken naar minder milieu- en klimaat belastende brandstoffen. Maar ook door slimme inzamelingsoplossingen te bedenken waarmee van afval nieuwe grondstoffen en producten gemaakt kunnen worden. We houden van praktische oplossingen, want dan kunnen we snel beginnen. Zo doen we dat voor heel veel bedrijven en organisaties, groot en klein.

Nederland energieneutraal in 2050

Circulariteit en energietransitie zijn geen vrijblijvende opties meer. Het zijn duidelijke stippen die de overheid op de horizon heeft gezet. Dit is vastgelegd in het programma Nederland Circulair waaraan het kabinet en de sociale partners zich hebben gecommitteerd. De eerste mijlpaal staat in het jaar 2030: dan moeten we met elkaar 50 procent minder grondstoffen gebruiken. Dat lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken. 3256 dagen om precies te zijn, dus laten we er iets moois van maken!

Duurzame routekaart

Daarom moeten we nu stappen zetten op weg naar 100 procent circulair. Die stappen zijn aangegeven op een duurzame routekaart. Daarop kunnen we precies zien waar we op welk tijdstip moeten staan. En hoe we die circulaire en energie neutrale samenleving vorm gaan geven. Die kaart is onze leidraad.

Benieuwd wat deze routekaart voor u betekent?

Vorig bericht 3 faillissementen in Noord-Holland
Volgend artikel Vanaf 1 april extern salderen en verleasen stiksofrechten in Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland