Nieuws

Grundfos draagt bij aan een groenere ArenA


AMSTERDAM – Hoe zorg je dat het waterverbruik van de Amsterdam ArenA nog zuiniger kan, terwijl er op piekmomenten voldoende water moet zijn? Grundfos heeft hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek geholpen met dit complexe vraagstuk.

De Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek hebben een overeenkomst gesloten voor beheer en onderhoud van de ArenA. BAM Bouw en Techniek is naast hoofdaannemer voor bouwkundige en technische projecten ook strategische innovatiepartner. Door middel van nieuwe technieken, producten en processen gaande bedrijven werken met data-gedreven exploitatie, waar ‘standaard’ preventief onderhoud plaats maakt voor voorspelbaar, data-gestuurd onderhoud.

BAM Bouw en Techniek en Grundfos, zijn rond de tafel gaan zitten om de vervanging van het drinkwatersysteem binnen de Amsterdam ArenA te bespreken. Hierbij is onder meer gekeken naar: de wens vanuit de opdrachtgever, de energiezuinigheid, de hoeveelhedenwater op de piekmomenten en de toekomstplannen van de Amsterdam ArenA.

De grootste uitdaging was het meten van het piekverbruik tijdens een groot evenement. Het is Grundfos gelukt om op meerdere systemen gelijktijdig te meten, en in een ingewikkelde analyse het juiste piekmoment aan te geven. Momenten met laag rendementen het aandeel leidingverlies kwamen nadrukkelijk naar voren in deze analyse. Op basis hiervan kon een juiste oplossing worden ontworpen.

Het huidige drinkwatersysteem in de Arena is verbeterd op basis van efficiënte bedrijfsvoering bij een laag dagverbruik en voldoendewater en waterdruk tijdens grote evenementen, samen met de nieuwste innovaties op het vlak van communicatie tussen apparaten. Door de Hydro MPC in combinatie met een Jockey-pomp in tezetten wordt een energiebesparing van ongeveer 20% gerealiseerd.

Met de toevoeging van een BACnet module, zorgt Grundfos voor betrouwbare en snelle communicatie met het gebouwbeheersysteem. Daarnaast is deze opstelling voorbereid op alle toekomstplannenvan de Amsterdam ArenA.

Grundfos is wereldwijd leider in geavanceerde pompoplossingen. Deze trendsetter in watertechnologie is gericht op het realiseren van schonere technologieën en oplossingen die waterverbruik beperken, energieverbruik verminderen, rendement verbeteren, en het hergebruik van hulpbronnen stimuleren. Grundfos streeft ernaar de industriële leider te zijn die manieren vindt om nieuwe technologieën te gebruiken voor het transporteren en zuiveren van water en afvalwater. De samenwerking met BAM Bouw en Techniek is hier een goed voorbeeld van.

Vorig bericht Grootste kavelruil Wieringermeerpolder
Volgend artikel Kabinet reserveert bedrag uit regio-enveloppen als bijdrage voor nucleair afval in Petten

Nu op WijNoordHolland