Nieuws

Herfinanciering Stern na verkoop SternLease

Als aandeelhouders op 9 mei akkoord gaan met verkoop van Sternlease aan ALD Automotive


Amsterdam
Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt bekend dat met de financierende Banken, ABN-AMRO, ING en Rabobank, een nieuw arrangement is overeengekomen voor het geval aandeelhouders goedkeuring geven voor de verkoop van SternLease aan ALD Automotive op 31 mei 2019.

Herfinanciering na verkoop SternLease

Met ABN-AMRO, ING en Rabobank is een 3-jarig arrangement afgesproken van € 60 miljoen op basis van een borrowing base die op dezelfde wijze wordt bepaald als de huidige Faciliteit voor de Retail financiering. ABN-AMRO en ING participeren elk voor € 22 miljoen en Rabobank voor € 16 miljoen. Vanwege de positieve kasstroom wordt het nieuwe arrangement 1 jaar na 31 mei 2019 met € 3 miljoen verlaagd (€ 1 miljoen per bank) en het jaar daarna nogmaals met € 3 miljoen (opnieuw € 1 miljoen per bank) tot € 54 miljoen.

Ten aanzien van de convenanten is afgesproken dat de ICR tot en met 30 september 2019 vastgelegd wordt op minimaal 2,50 gemeten op 12 maands basis en daarna op 3,00, terwijl de ICR per kwartaal steeds op tenminste 3,00 moet uitkomen. De solvabiliteit, gecorrigeerd voor goodwill, dient na verkoop van SternLease steeds minimaal 30% te zijn, terwijl een minimum van 35% wordt aangehouden zolang de garanties en vrijwaringen inzake de overeenkomst met ALD Automotive lopen.

Vanwege het gewijzigde profiel van Stern Groep wordt de marge boven 3 maands Euribor (met een minimum van 0%) ten opzichte van de huidige Faciliteit voor Retail financiering verhoogd met 25 basispunten tot 2,25%.

Indien op de Algemene Vergadering van 9 mei 2019 door de aandeelhouders geen goedkeuring voor de verkoop van SternLease aan ALD Automotive wordt gegeven, blijven de huidige kredietfaciliteiten, die een looptijd hebben tot en met juni 2020, van kracht. De huidige bankfaciliteiten van in totaal € 281 miljoen bestaan uit een Faciliteit voor Retail financiering met een limiet van € 80 miljoen, een Securitisatiefaciliteit met een limiet van € 171 miljoen en een afzonderlijke Faciliteit voor financiering van leasevoertuigen die buiten de securitisatie vallen van € 30 miljoen.

Vorig bericht Zorgvuldige vergunningverlening biomassacentrale
Volgend artikel Bestemmingsplan industrieterrein Gonnetstraat aangepast voor 96 woningen

Nu op WijNoordHolland