Infra

Herinrichting Vennewatersweg Heiloo gaat voorlopig niet door

Het besluit hogere waarden is door de Raad van State ongeldig verklaard

Herinrichting Vennewatersweg niet door

Heiloo,
De Raad van State heeft het bestemmingsplan Vennewatersweg vernietigd. Ook het besluit hogere waarden is door de Raad van State ongelding verklaard.

Nieuwe inrichting van de Vennewatersweg Heiloo

Wethouder Rob Opdam: “Het is een tegenvaller dat het bestemmingsplan vernietigd is, met het vernieuwen van de Vennewatersweg willen we bijdragen aan betere bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van verkeer.” De Vennewatersweg moet opnieuw worden ingericht om het verkeer zo goed mogelijk af te wikkelen en de spooronderdoorgang maximaal te benutten. Met de nieuwe inrichting wordt de Vennewatersweg ook veiliger voor fietsers en voetgangers.

Uitspraak Raad van State

Herinrichting Vennewatersweg gaat voorlopig niet door. De Raad van State verklaart in zijn uitspraak een deel van de beroepen van de bezwaarmakers gegrond en vernietigt daarmee het bestemmingsplan Vennewatersweg en het besluit voor hogere grenswaarden. Verkeer, stikstof en geluid zijn in het bestemmingsplan onvoldoende onderbouwd. Op die onderwerpen is volgens de Raad van State niet goed aangetoond wat de gevolgen zijn van de herinrichting. Rob Opdam: “We zullen de gevolgen die de herinrichting van de Vennewatersweg heeft voor de verkeersafwikkeling en het milieu met de kennis van nu toetsen aan de wet en regelgeving en een geactualiseerd bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorleggen.” Voor planbegrenzing, participatie, bodem en luchtkwaliteit, flora en fauna, landschap en cultuurhistorie zijn bezwaren afgewezen. Dat heeft de gemeente goed onderbouwd.

Planning

De herinrichting van de Vennewatersweg werd eerder al uitgesteld naar de zomer van 2023, omdat de Raad van State meer tijd nodig had om tot een uitspraak te komen. In de komende tijd zoekt de gemeente uit of deze planning nog haalbaar is.

Vorig bericht Malcolm ontvangt eerste praktijkverklaring
Volgend artikel Noord-Hollandse projecten winnen Appeltjes van Oranje

Nu op WijNoordHolland