Nieuws

ING voorziet rem op groei agrarische sector

Ook in 2020 is de productiegroei van de agrarische sector volgens ING met +0,5% aan de lage kant.


 

Amsterdam
De groei wordt vooral in de intensieve veehouderij geremd door productieplafonds en het stikstofbeleid. Er zijn nog veel onduidelijkheden, zodat ook 2020 voor vele veehouders een spannend jaar gaat worden. Voor akkerbouwers, tuinders en groentetelers lijkt het ondernemersklimaat iets rustiger. Vooral de vraag vanuit het buitenland blijft toenemen. Onduidelijkheid over hoe het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit uitpakt en potentiële handelsconflicten elders op de wereld zorgen echter ook voor deze segmenten voor de nodige risico’s.

Het jaar 2019 was hectisch voor agrarisch Nederland in de aanloop naar de Spoedwet aanpak stikstof, die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Zolang de instrumenten hiervan niet nader zijn uitgewerkt, zal ook dit jaar onrustig zijn. Het stikstofbeleid heeft in 2020 waarschijnlijk nog nauwelijks een negatief effect op de productieniveaus van de veehouderij.

Onzekerheid blijft voor melk- en pluimveehouders

Het blijven vooral onzekere tijden voor de intensieve veehouderij. Hoewel voor melkveehouders hogere melkprijzen in het verschiet liggen en ook voor pluimveehouders het marktperspectief gunstig is, zorgen de geplande stikstofmaatregelen, de blijvende dreiging van handelsconflicten en de onduidelijkheid over het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit op 31 januari voor risico’s. Specifiek voor vleespluimveehouders geldt ook dat door import van goedkoop vlees uit onder meer Oost-Europa de noodzaak toeneemt nog meer te focussen op milieu- en diervriendelijke concepten, ook voor de export.

Varkenshouders boeren nu nog goed

De sanering van de varkenshouderij is al een aantal jaren bezig, maar blijft in de provincies Noord-Brabant en Limburg nog achter. De door het ministerie van LNV verwachte krimp van de varkensstapel met bijna 10%, zal pas na 2020 merkbaar zijn. De warme sanering is geïntegreerd in het stikstofbeleid, maar voor varkensboeren die zich hebben aangemeld voor deze maatregel is het aantrekkelijk zo laat mogelijk te stoppen vanwege de aanhoudend hoge varkensprijzen. Deze zijn het gevolg van de uitbreiding van de varkenspest in China en de rest van Zuidoost-Azië.

Tuinders, groentetelers en akkerbouwers in rustiger vaarwater

In Nederland neemt de koopkracht in 2020 toe en de consumptiegroei in Europa blijft constant, dus de verwachtingen voor boeren en tuinders zijn positief. Voor de sierteelt blijft Oost-Europa, met voorop Polen, groeimarkt nr.1. Ook voor groentetelers lijkt het tij gunstig. Wel nemen de verschillen in het bedrijfsresultaat toe. Grotere bedrijven doen het beter aan zowel de kostenkant als de omzetkant. Akkerbouwers lijken een rustig seizoen te beleven. De opbrengsten zijn gemiddeld, maar wel 65% hoger voor uien en 25% voor consumptieaardappelen in vergelijking met het vorige seizoen.

Vorig bericht 2019 nieuw recordjaar vastgoedinvesteringen in Nederland
Volgend artikel Cijfers

Nu op WijNoordHolland