Nieuws

Inschrijven pachtgronden Haarlemmermeer

Verspreid in Haarlemmermeer liggen stukken landbouwgrond, waar de gemeente eigenaar van is.


Haarlemmermeer
Deze gronden worden in de toekomst gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven, wegen of andere ontwikkelingen. Als deze gronden niet worden gebruikt, worden ze deels tijdelijk aan boeren verhuurd. Boeren die deze gronden willen pachten kunnen tot 1 september 2019 op deze gronden inschrijven. Per 1 oktober wordt bekend gemaakt aan wie de gronden zijn toegewezen. Aan deze inschrijving zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

De pachtduur voor de grond is één termijn van maximaal 4 jaar in plaats van een aantal eenjarige contracten. Dat is goed voor de continuïteit. De pachter moet jaarlijks een bouwplan voorleggen aan de gemeente waarin staat welke gewassen er gezaaid worden. Het is aan de gemeente om dit plan goed te keuren of af te keuren.

Bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan. Er geldt wel een verplichting om naast de gewassen een inheems bloemrijk kruidenmengsel in te zaaien. Hier moet wel rekening gehouden worden met een mest- en spuitvrije strook. Dit geldt ook bij grasland.

Meer informatie over selectiecriteria, uitzonderingen en toewijzing zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Vorig bericht Burgemeester Halsema geeft startschot voor SAIL Amsterdam 2020
Volgend artikel Regio Alkmaar heeft ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin

Nu op WijNoordHolland