Duurzaamheid

Meer ruimte elektriciteitsnet door groeperen laadpalen

Liander gaat met TotalEnergies Marketing Nederland en MRA-Elektrisch 120 publieke laadpunten gebruiken voor pilot

Meer ruimte elektriciteitsnet laadpalen

Haarlem,
In Haarlem gaat Liander samen met TotalEnergies Marketing Nederland en
MRA-Elektrisch 120 publieke laadpunten gebruiken voor een nieuwe pilot. De pilot duurt tot en met augustus 2022. Voor deze pilot legt Edmij de benodigde flexbiedingen in. 

Samen onderzoeken zij hoe overbelasting van het net kan worden voorkomen ondanks het snelgroeiende aantal elektrische auto’s. Uiteraard met behoud van betrouwbare laadsessies. Daarvoor groepeert TotalEnergies Nederland het gezamenlijke vermogen van deze 120 laadpunten en varieert daarvan de laadsnelheid. Bezitters van elektrische auto’s lezen op het deelnemende laadpunt dat de laadsnelheid kan variëren.

MRA-Elektrisch stelt 120 laadpunten beschikbaar voor de pilot, zodat TotalEnergies Nederland –de beheerder van de laadpalen–  deze als één groep kan bundelen en op verzoek van Liander het gezamenlijke laadvermogen kort kan verlagen. Dat verzoek om flexbiedingen gaat naar marktpartijen via het GOPACS-platform*. De inzet van een groep laadpunten gebeurt in deze pilot voor het eerst.

Innovatie

De gezamenlijke laadvermogensvraag van de groep laadpunten wordt met 100 kW of meer verminderd. Dit is vergelijkbaar met de energiebehoefte van 100 stofzuigers. 100 kW is niet veel als het gaat om het voorkomen van overbelasting van het net. Maar deze pilot laat wel zien wat er mogelijk is als deze techniek op grotere schaal wordt toegepast. Een belangrijke innovatie is de real-time koppeling tussen de beschikbare flexibiliteit vanuit de publieke laadpunten en het GOPACS-platform waarin de vraag naar flexibiliteit vanuit netbeheerders wordt gebundeld. “Dankzij deze koppeling zijn we een substantiële schakel bij het voorkomen van overbelasting van het net”, zegt Marja Versleijen, directeur Mobility & New Energies van TotalEnergies in Nederland. “We exploiteren op het moment al meer dan 9.500 laadpunten. Dan hebben we het over een potentieel van ongeveer 10 MW. Dit is al snel gelijk is aan het benodigde vermogen voor bijna 10.000 huishoudens.”

Betrouwbare laadsessies

Om elektrisch rijden te laten groeien is het van groot belang dat elektrisch rijders betrouwbare laadvoorzieningen hebben. Door een groep laadpalen als één bron van flexibiliteit te behandelen kunnen met kleine verlagingen van de laadsnelheid (gemiddeld 0,8 kW, meestal niet langer dan een kwartier) toch significante effecten bereikt worden. Bovendien kunnen de elektrisch rijders met de Charge Assist-app aangeven dat ze op vol vermogen willen laden. De laadsnelheid wordt dan voor de lopende sessie niet verlaagd. “Het is goed om met de netbeheerder en onze laadpaalexploitant te onderzoeken hoe we congestie kunnen voorkomen door de laadsnelheid te veranderen”, aldus Maarten Linnenkamp van MRA-Elektrisch.

Geslaagd

De pilot is geslaagd als de betrokken partijen leren wat er nodig is om deze methode op grotere schaal uit te gaan voeren bij behoud van betrouwbare laadsessies. Dan blijft de levering van energie stabiel en betaalbaar en kan de groei van elektrisch rijden doorzetten.

* GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders. Het platform is een belangrijke stap om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS biedt grote en kleine marktpartijen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. Voor deze pilot legt Edmij dus de benodigde flexbiedingen in.

Vorig bericht Nog budget beschikbaar voor ondersteuning evenementen in Heiloo
Volgend artikel GO Sharing start met deelscooters in Alkmaar

Nu op WijNoordHolland