Nieuws

Mogelijk toch aankoop De Haai

Soap met pand de Haai duurt voort.


The Haai Society

Foto: Google

Een motie van treurnis gericht op het optreden van wethouder Tap in behaalde geen raadsmeerderheid.

Het dossier De Haai speelt al langere tijd. Het gebouw op het Visserseiland werd gekocht door een ontwikkelaar. De Fractie Tonnaer stelde eerder vraagtekens bij antwoorden van het college en wethouder Ben Tap op de vraag waarom de gemeente dit gebouw niet heeft gekocht en of de gemeente dit gebouw niet had kunnen kopen.

Excuses

Na een feitenonderzoek bleek dat de wethouder deze vragen onvolledig en onduidelijk had beantwoord. Hierop bood het college haar excuses aan en besloot zij om het dossier niet langer bij wethouder Ben Tap te beleggen, maar over te dragen aan wethouder Simon Broersma.

Motie van treurnis niet gesteund

De voltallige oppositie (CDA, VOCHoorn, PvdA, de Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal, de Realistische Partij en de ChristenUnie) vond het excuus vanuit het college voor het onvolledige en onduidelijk informeren van de raad volstrekt onvoldoende en diende een motie van treurnis in tegen het optreden van wethouder Tap in dit en ook andere dossiers. De fracties vinden dat de wethouder meer gevoel en respect moet tonen voor de positie van raad en commissie. En ook buiten het stadhuis zou hij meer gevoel en respect naar anderen moeten tonen. Wethouder Tap erkende dat hij fouten had gemaakt, bood zijn excuses aan. Hij liet weten zich dit signaal zeer aan te trekken en hier de komende periode mee aan de slag gaan

De motie van treurnis kreeg geen steun van coalitie (VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn) en behaalde geen meerderheid.

Inspanning om De Haai te kopen

De fracties van VOCHoorn, VVD, GroenLinks, D66 en Sociaal Hoorn stemden in met een motie van Fractie Tonnaer. Met deze motie roepen de partijen het college op om zich in te spannen om gebouw De Haai alsnog te kopen. Wethouder Simon Broersma zegde toe zich hiervoor in te spannen, maar gaf geen garanties. Volgens hem is het niet zeker dat de huidige eigenaren Pierre Komen en Patrick Avontuur het pand ook willen verkopen. Ondanks de tegenstemmen van de oppositiepartijen CDA, VOCHoorn, PvdA, de Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoorn Lokaal, de Realistische Partij en de ChristenUnie werd de motie aangenomen.

Vorig bericht 4 nieuwe faillissementen in Noord-Holland (onder meer Bajeja Activa Beheer B.V., Bajeja Holding B.V.)
Volgend artikel Stern-aandeelhouders akkoord met verkoop leasetak aan ALD Automotive

Nu op WijNoordHolland