Milieu

Mogelijkheden minder milieuhinder Kogerveldwijk (Zaandam) vragen meer uitwerking

Zaanstad werkt aan de ontwikkeling en transformatie van Kogerveldwijk

 

Minder milieuhinder Kogerveldwijk vragen uitwerking

Zaanstad,
Onderzoek meer mogelijkheden om negatieve milieugevolgen in de Kogerveldwijk te voorkomen en te verminderen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport (MER) voor de ontwikkeling en transformatie van deze wijk. De gemeente Zaanstad heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

2000- 3100 woningen bouwen

De gemeente Zaanstad werkt aan de ontwikkeling en transformatie van Kogerveldwijk. Ze wil hier tussen de 2000 – 3100 woningen bouwen. Bestaande bedrijven verdwijnen en tegelijkertijd komt er ruimte voor nieuwe bedrijven en voorzieningen. De gemeente ontwikkelt de wijk per buurt en besluit steeds in deelbestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad besluit over het eerste deelbestemmingsplan Jonker-Juffer, zijn de milieugevolgen voor de hele wijk onderzocht in een milieueffectrapport.

MER

Het MER beschrijft twee mogelijkheden voor het aantal woningen en geeft aan wat de milieueffecten hiervan zijn. Het rapport laat zien welke maatregelen worden genomen voor een beter leefmilieu. Vervolgens zijn voorwaarden opgesteld voor de bouw en inrichting. Er is in de wijk een bestaande forse geur- en geluidbelasting. De Commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar het oplossen van deze milieu knelpunten en het halen van gemeentelijke ambities voor leef kwaliteit en duurzame mobiliteit.

Ten slotte is het advies om preciezer aan te geven wat de gevolgen van de plannen zijn voor de natuurgebieden in de omgeving voor verdroging en stikstofneerslag.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Zaanstad heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Vorig bericht Recruiter Life Science introduceert vierdaagsewerkweek
Volgend artikel Sustenso bouwt biovergister bij InVesta in Alkmaar

Nu op WijNoordHolland