Nieuws

Noord-Holland partner van Amsterdam Smart City

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland worden partner van Amsterdam Smart City.


Amsterdam Smart City is het innovatieplatform voor een toekomstbestendige en leefbare regio.

De partners van Amsterdam Smart City werken samen om de overgang naar een duurzame, slimme regio te versnellen. Door deze samenwerking kan de provincie haar verbindende rol versterken, aansluiten bij activiteiten en transities in de regio, kennis delen en heeft de provincie toegang tot een uitgebreid innovatienetwerk. Noord-Holland wil zich in het eerste jaar van het partnerschap vooral richten op circulaire economie.

Allerlei partijen binnen de regio zijn op hun eigen manier druk bezig met innovatieve projecten, maar zien soms niet wat er om hen heen al gebeurt. Door samen in een netwerk opgedane kennis te delen, kunnen deze projecten worden opgeschaald en kan de overgang naar een duurzame leefbare regio worden versneld.

Gedeputeerde Cees Loggen:
“We staan allemaal voor nieuwe uitdagingen en wij willen er samen voor zorgen dat nieuwe technologie een positief effect heeft op heel Noord-Holland.â€

Circulaire economie

Het eerste jaar richt de provincie zich vooral op circulaire economie. De provincie is bezig met een overgang: waar eerst grondstoffen en producten aan het einde van hun levensduur werden vernietigd (lineaire economie), werkt de provincie nu aan een circulaire economie. Producten en grondstoffen worden hergebruikt en zo min mogelijk vernietigd. De provincie wil het vernietigen van grondstoffen (ook wel primaire grondstoffen) in 2030 met 50% verminderen en streeft naar een circulair Noord-Holland in 2050.

Over Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City is een innovatieplatform dat bestaat uit een publiek-privaat programma en een community. Het programma wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board en bestaat uit 19 partners. Naast de Amsterdam Economic Board en de provincie Noord-Holland zijn dat Alliander, Arcadis, Johan Cruijff Arena, Royal Haskoning DHV, gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, KPN, Pakhuis de Zwijger, Eurofiber, Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, gemeente Amstelveen, Waag Society, PostNL, Vervoerregio Amsterdam, Nemo, Kennisland en de gemeente Haarlemmermeer.

Amsterdam Smart City wil kennisuitwisseling op het gebied van innovatie tussen partners en ook andere relevante partijen in de stad, zoals bewoners, actief stimuleren. Dit doet Amsterdam Smart City door middel van een online en offline community. Op amsterdamsmartcity.com staan de innovatieve projecten die op dit moment uitgevoerd worden en honderden organisaties en mensen.

Vorig bericht TerraTechnica klaar voor energietransitie
Volgend artikel Dijckhuys B.V. in Hilversum failliet

Nu op WijNoordHolland