Nieuws

Ontwerp van het Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020 onthuld

Met een paviljoen dat geen gebouw is maar een eigen biotoop en waarin circulair centraal staat, neemt Nederland op onderscheidende wijze deel aan de Dubai EXPO 2020.


Een paviljoen als circulair klimaatsysteem zorgt voor een unieke belevenis waarmee de zintuigen van zowel de dagjesmensen als de zakelijke bezoekers worden geprikkeld. Dat heeft de Nederlandse consul-generaal in Dubai samen met het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp zondag in Dubai bekendgemaakt. Het paviljoen vormt daarmee een van de hoogtepunten van de meerjarige Nederlandse campagne in de Golfregio, waarin de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water-energie-voedsel centraal staat.

‘We zijn trots op dit prachtige ontwerp, waar we laten zien waar Nederland voor staat. Integrale oplossingen, verbindend en uniek, en uiteraard met water, energie en voedsel waar we koplopers in zijn’, aldus minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Wereldwijde vraagstukken op het gebied van water, de groeiende vraag naar energie, en voedselzekerheid spelen ook in de Golfregio een belangrijke rol. De Golflanden zijn de grootste verbruikers per hoofd van de bevolking van water en energie, voedsel wordt merendeels geïmporteerd. En dat moet veranderen, stellen de landen zelf.
En Nederland speelt daar graag op in. Juist door met Nederlandse oplossingen te komen die water, energie en voedselvraagstukken met elkaar verbinden. Door naar duurzame oplossingen te zoeken die passen in de situatie. Onze innovaties, kennis en kunde kunnen een verbindende rol spelen in de Golf.
De Nederlandse campagne en de deelname aan de Dubai EXPO2020 met een unieke concept als paviljoen laten de innovatiekracht van Nederland zien en helpen om niet alleen de kansen in de Golfregio te verzilveren, maar ook daarbuiten.

Klimaat als Paviljoen

Het unieke design van het paviljoen laat de bezoeker de verbinding tussen water, energie en voedsel beleven en brengt het krachtig in beeld. Een circulaire klimaatsysteem – te vergelijken met een biotoop – die een intense zintuigelijke ervaring biedt aan zowel de dagjesmens als de zakelijke bezoeker. Een miniwereld waar je in kan stappen, waar water, energie en voedsel onlosmakelijk zijn verbonden en het klimaat op natuurlijke wijze gecontroleerd wordt. In een land met een droog woestijnklimaat creëert Nederland een biotoop waarin we ons eigen water, energie en voedsel produceren, dat niet tot stand kan komen zonder onderlinge verbinding.

Ook met het exterieur en interieur zet Nederland de toon. Het geheel wordt gebouwd met lokaal gehuurde en lokaal voorhanden zijnde van bouwmaterialen, waardoor transport tot een minimum wordt beperkt. Maar ook het interieur bestaat uit gehuurde elementen. Alle materialen worden teruggegeven aan de regio na afloop of krijgen een volgende bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen zelf tot het minimale wordt beperkt.

Platform voor het bedrijfsleven

Dit paviljoen is niet alleen ‘Connecting Minds’ van prachtige innovaties, kennis en ervaring. Maar het is ook een fantastisch ontmoetingspunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen kunnen komen om te netwerken, kennis te delen, kortom te  laten zien wat Nederland te bieden heeft. Het biedt een podium om zakelijke events te organiseren in de business lounges en zo kansen te verzilveren. Met diverse events zowel in het Nederlandse paviljoen als daarbuiten zet Nederland zich in om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Consortium

Het consortium bestaande uit V8 Architects, Kossmann.deJong, Witteveen+Bos en Expomobilia. beschikt gezamenlijk over ruime ervaring en een sterk netwerk in Dubai. In het ontwerp hebben zij een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven meegenomen om ook hen dat platform te bieden. Het ontwerp bundelt op deze manier alle benodigde kennis & technologie op het gebied van paviljoenbouw, interactieve bezoekerservaringen, circulair en duurzaam bouwen, wat heeft geleid tot deze demonstratie van technisch vernuft.

Exploitatie en sponsoring

Het consortium gaat naast het ontwerp en de bouw ook aan de slag met het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 worden er nog een of meerdere aanbestedingen gehouden voor onder andere de exploitatie van het paviljoen. Ook de mogelijkheden voor sponsoring worden binnenkort gepubliceerd. Alle informatie is na publicatie te vinden op www.tenderned.nl.

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën.

Met een geschat aantal bezoekers van 20-25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers. De Nederlandse deelname heeft tot doel om Nederlandse stakeholders uit de publieke- en private sector een platform te bieden om zowel vooraf als tijdens de Dubai EXPO hun netwerk en positie in de Golfregio te versterken.

Vorig bericht Dataplace bouwt hypermodern datacenter in Hoofddorp
Volgend artikel CBRE Amsterdam partner Madaster

Nu op WijNoordHolland