Mobiliteit

Openbaar vervoer in 2040 voor iedereen toegankelijk

Provincie gaat eerst aan de slag met verbeteren van toegankelijkheid van bushaltes

Openbaar vervoer in 2040 voor iedereen toegankelijk

Foto: van Provincie Noord-Holland

Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking moeten daar zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken, is er het Bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer. Hierin hebben alle overheden die openbaar vervoer verzorgen in Nederland, waaronder de provincie Noord-Holland, met elkaar afgesproken dat in 2040 het openbaar vervoer voor iedereen volledig toegankelijk is. Het akkoord wordt op 7 november in Den Haag ondertekend.

De provincie is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in een groot deel van Noord-Holland. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Om Noord-Holland leefbaar en bereikbaar te houden, stimuleert de provincie het ov-gebruik. En daar moet iedereen gebruik kunnen maken, ook mensen met een beperking. We hebben al veel gedaan om de toegankelijkheid van het ov te verbeteren: er rijden lage-vloerbussen en er zijn halteborden met een omroepsysteem neergezet voor mensen die blind of slechtziend zijn. Maar het kan altijd beter, daarom is het goed dat we met zoveel partijen deze gezamenlijke ambitie hebben vastgelegd.”

Toegankelijke haltes

De provincie gaat eerst aan slag met het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes. Daarbij kan gedacht worden aan een goede hoogte van de halte voor een gemakkelijke instap, ribbeltegels voor blinden en slechtzienden, maar ook aan de breedte van de halte om met een rolstoel makkelijker in en uit de bus te komen. Noord-Holland brengt nu in kaart welke haltes nog niet (volledig) toegankelijk zijn en vervolgens wordt er een plan gemaakt wanneer ze aangepakt worden.

VN-verdrag

In 2016 heeft Nederland ingestemd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Vervolgens is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ gestart, waarin het VN-verdrag praktisch is uitgewerkt. 1 van de thema’s is het thema vervoer: ‘Iedereen onderweg’. Hierin wordt toegewerkt naar een Nederland waarin iedereen met het openbaar vervoer kan reizen.

Vorig bericht Gespecialiseerd kindcentrum Zigzag Zaandam geopend
Volgend artikel Fans investeren ruim €1 miljoen in Smyle

Nu op WijNoordHolland