Nieuws

Private Equity neemt verantwoord investeren steeds serieuzer

90% van private equity-bedrijven hanteert beleid om verantwoord te investeren


Amsterdam
Het waarderen van risico’s en vooral ook kansen rondom de onderwerpen milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) speelt een steeds grotere rol binnen private equity

Ruim 90% van de private equity-bedrijven hanteert beleid om verantwoord te investeren, of is momenteel bezig om dat beleid te ontwikkelen. Het is een benadering die gericht is op het meenemen van ESG-factoren in alle investeringsbeslissingen. Meer dan een derde van de PE-bedrijven geeft aan dat een speciaal team zich bezighoudt met activiteiten rond verantwoord investeren. Desalniettemin bestaat er nog een gat tussen bezorgd zijn over, en het ondernemen van actie. Dat blijkt uit het internationale onderzoek ‘Private Equity Responsible Investment Survey 2019’ van accountants- en adviesbureau PwC meer dan 150 private equity-huizen.

Negen op de tien private equity-bedrijven heeft beleid op duurzaam investeren of is bezig dat te ontwikkelen. Van deze groep gebruikt of ontwikkelt 78% KPI’s om de voortgang van zijn beleid met betrekking tot verantwoord investeren of milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te monitoren, te meten en erover te rapporteren.

Naast de ESG worden ook steeds vaker Sustainable Development Goals (SDGs) meegenomen in investeringsbesluiten. Twee derde (67%) van de respondenten heeft voor zijn investeringen inmiddels SDGs vastgesteld en geeft daar prioriteit aan (tegenover 38% in 2016) en 43% hanteert een proactieve aanpak als het gaat om het monitoren en rapporteren van de prestaties van de bedrijven in het portfolio aan de hand van de SDGs, tegenover 16% in 2o16.

Remco van Daal, binnen PwC verantwoordelijk voor Private Equity:
“verantwoord investeren wordt dus volwassen. Maar er is verdere inpassing in het investeringsproces nodig en dit levert ook kansen op.”

“ESG en de SDGs zijn mogelijk de nieuwe groeimotor. Als deze factoren effectief worden gewaardeerd dan kunnen ze waarde creëren voor een breed scala stakeholders van een onderneming.â€

Desondanks toont het onderzoek ook aan dat er nog steeds een afstand bestaat tussen degenen die overwegen om actie te ondernemen en degenen die proactief stappen zetten. Zo noemt 89% van de respondenten cyber- en dataveiligheid een punt van aandacht, maar slechts 41% neemt daadwerkelijk maatregelen. Ook is 83% bezorgd over de effecten van het klimaatrisico op de bedrijven in zijn portfolio, maar slechts 31% doet daar ook echt iets aan.

Vorig bericht OpenIJ sluit succesvol overeenkomst voor nieuw financieringsschema met bankensyndicaat
Volgend artikel Blueroots en Royal FloraHolland samen verder in digitalisering sector

Nu op WijNoordHolland