Nieuws

Provincie pakt belemmerende regelgeving circulaire economie aan

Regelgeving is vaak belemmerend voor de ontwikkeling van de economie.


circulaire economie

Haarlem
Zeker als het gaat om de nieuwe, circulaire economie en het nuttig gebruik van afvalstoffen. De landelijke Taskforce herijking afvalstoffen onder leiding van oud-minister Sorgdrager heeft hier vandaag haar rapport over gepresenteerd.

Gedeputeerde Zita Pels: “Voor de provincie biedt dit rapport een goede basis om met andere overheden, omgevingsdiensten en ondernemers aan de slag te gaan, zowel met de kansen die er al zijn binnen de regelgeving, als zoeken naar oplossingen voor echte belemmeringen. Het rapport maakt duidelijk dat er werk aan de winkel is en er voldoende kansen liggen om met de huidige regels aan de slag te kunnen. Daarnaast zullen (inter)nationale regels rond afval op een circulaire economie aangepast moeten worden. Ook hiervoor worden concrete voorstellen gedaan.â€

De Taskforce Sorgdrager

Overheden en bedrijven lopen bij het circulair inzetten van producten en materialen aan tegen afvalwet- en regelgeving. De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie die uitgaat van producten en afvalstromen. Dit was aanleiding voor de taskforce Sorgdrager om in augustus 2018 aan de slag te gaan met de opdracht: ‘breng advies uit over hoe de belemmeringen weg te nemen die door overheden en bedrijven worden ervaren in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, bij het streven naar een circulaire economie.’

Streven naar een circulaire economie

Circulaire economie is het steeds opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen en verstandig omgaan met de grondstoffenvoorraad die de aarde ons biedt. Hier is wereldwijd en in Nederland steeds meer aandacht voor. Als onderdeel van een duurzame samenleving wil de provincie Noord-Holland ook doorpakken op de transitie naar een circulaire economie. Daar zet de provincie al stevig op in, van ondersteuning voor circulaire ondernemers tot het zelf circulair aanbesteden van projecten. Bdrijven melden regelmatig dat zij aanlopen tegen beperkingen in de wet- en regelgeving. Hierbij kan het gaan om het verkrijgen van een vergunning, het vinden van een bedrijfslocatie, het kunnen leveren van een gecertificeerd circulair product.

Van afvalstof naar grondstof

Terugkerend thema is afvalstoffen. Die zijn in een lineaire economie streng gereguleerd en dat is vaak belemmerend om ze als grondstof te kunnen gebruiken in de circulaire economie. De provincie is blij dat de Taskforce Sorgdrager hierover een richtinggevend rapport heeft gepresenteerd.

Vorig bericht Algae Innovations winnaar SHARE Award 2019
Volgend artikel ING start innovatieplek Cumulus Park Amsterdam

Nu op WijNoordHolland