Toerisme

Provincie verkoopt Recreatieschap Noord-Holland

Staatsbosbeheer naar voren gekomen als belangstellende partij

Provincie aandelen Recreatieschap Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft de intentie om haar aandelen in Recreatieschap Noord-Holland (RNH) te verkopen.

Zij heeft daarom via advertenties gepeild welke partijen belangstelling hebben om de aandelen over te nemen. Staatsbosbeheer kwam daaruit naar voren als enige kandidaat. Gedeputeerde Staten gaan nu samen met de betrokken partijen de voorwaarden voor de verkoop verder invullen.

Dubbele pet

Provincie Noord-Holland is mede opdrachtgever voor het beheer en de ontwikkeling in de recreatieschappen. De schappen zorgen ervoor dat bezoekers van de recreatiegebieden zowel de mogelijkheid hebben om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie, die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

De uitvoering van het beheer van de recreatieschappen is uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland. Noord-Holland is 100% aandeelhouder van Recreatie Noord-Holland. Daarnaast is zij medeopdrachtgever in de recreatieschappen. Deze positie is ongemakkelijk vanwege de ‘dubbele pet’ die niet gewenst is. Door de verkoop van de aandelen is geen sprake meer van deze verschillende rollen van de provincie.

Afspraken

Noord-Holland wil goede procesafspraken maken met de Ondernemingsraad, het bestuur en de Raad van Commissarissen van Recreatie Noord-Holland. Er is de provincie veel aan gelegen dat de goede uitvoering van het beheer in de recreatieschappen wordt voortgezet en dat de werkgelegenheid bij de verkoop in stand blijft. Als Staatsbosbeheer aan de voorwaarden van Noord-Holland kan voldoen en uiteindelijk een bod uitbrengt, kunnen Provinciale Staten daar nog op reageren. Naar verwachting is begin 2023 duidelijk of de aandelen van Recreatie Noord-Holland worden verkocht.

Vorig bericht Spaarders getroffen door faillissement Trade Bank
Volgend artikel Cultuurfonds Noord-Holland investeert in projecten

Nu op WijNoordHolland