Samenwerking

Regionaal samenwerken aan toekomst Kop van Noord-Holland onder de naam ‘Samen op Kop’

Inzetten voor toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is

Regionaal samenwerken aan toekomst Kop van Noord-Holland onder de naam ‘Samen op Kop’

Foto: Provincie Noord-Holland

Samen op Kop’ wordt de nieuwe naam van de regionale samenwerkingsagenda voor de Kop van Noord-Holland. 31 augustus hebben de 4 gemeenten in de Kop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland deze samenwerking voor de komende 4 jaar bestendigd.

Gedeputeerde Ilse Zaal tekende namens de provincie. Het doel van deze agenda is het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de Kop van Noord-Holland.

Toekomstbestendige regio

De vijf betrokken organisaties willen door slimme samenwerking meer synergie, focus op uitvoering en resultaat én het optimaal benutten van diverse kansen voor de regio. Al eerder boekten zij samen mooie resultaten voor de regio in het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’. Vanuit deze nieuwe samenwerkingsagenda willen de organisaties hierop graag voortborduren en zich verder inzetten voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Waarop samenwerken?

Met deze samenwerkingsagenda geven de 5 organisaties uitvoering geven aan regionale opgaven als:

  • Energie & Duurzaamheid: Via de Regionale Energiestrategie Strategie (RES) wordt samengewerkt en ook voor de aanpak van de energie-infrastructuur voor de warmtetransitie bij inwoners en bedrijven.
  • Klimaatadaptatie: Maatregelen die inwoners kunnen nemen om wateroverlast tegen te gaan. En maatregelen die bij nieuwbouw direct toegepast kunnen worden, zodat woningen toekomstbestendig zijn.
  • Wonen & Werken: Het realiseren van (extra) woningen en afstemming rondom (mogelijke) bedrijventerreinen.
  • Recreatie & Toerisme: Het aantrekkelijker maken van recreatieparken en destinatiemarketing (promotie van de regio voor toeristisch bezoek).
  • Agri: Het samenwerken via Greenport aan een toekomstbestendige sector.

 Gebiedsprogramma’s

Daarnaast vindt de samenwerking ook plaats in de gebiedsprogramma’s Maritiem (Haven), Waddenbaai, IJsselmeerkust, Noordzeekust en Achter de kusten. Dit met als doel om onder meer de regio economisch en landschappelijk sterker te maken en om afgewogen keuzes te maken voor de ruimtelijke inrichting van deze gebieden door alle opgaven in samenhang te benaderen.

Vorig bericht 'Out of business' avondcongres belicht digitale kansen en bedreigingen voor ondernemers
Volgend artikel Hoorn 19 september 'Wij gaan voor Energieneutraal'

Nu op WijNoordHolland