Nieuws

Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een structureel voldoende betaalbaar woningaanbod.


Minister Ollongren en burgemeester Halsema ondertekenen woondeal regio Amsterdam
Foto: (c)Michiel Wijnbergh

Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.

De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam die vrijdag door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA, is ondertekend. Het is de laatste uit een serie van 5 woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “De woondeal tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het ministerie van BZK is niet zo zeer de bekroning, maar juist de start van een goede samenwerking tussen Rijk en regio. De vraag naar betaalbare woningen is in onze provincie groot. Het is een enorme opgave om in die vraag te kunnen voorzien én tegelijkertijd ook de duurzaamheid van nieuwbouw én bestaande woningvoorraad te verbeteren, zeker in de MRA. Het is ook mooi dat Bouwend Nederland, als belangrijke samenwerkingspartner van de provincie, deze afspraken ondersteunt. De verschillende overheden kunnen dit immers niet alleen, we hebben ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties keihard nodig om tot 2025 de in de Woondeal afgesproken 100.000 woningen te gaan bouwen.”

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen 3 jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.

Investeringscapaciteit

Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat met deze opgaven op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan. In de woondeal trekt het Rijk 2 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de provincies Noord-Holland en Flevoland is de MRA afgelopen jaar een flexibele pool van experts gestart die kan worden ingezet om bouwplannen (versneld) te realiseren. De minister draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

Pilots

In aansluiting op pilots in andere woondealregio’s rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij start in Amsterdam een pilot voor de aanpak van ‘veelplegers’. De minister ondersteunt het experiment met een bijdrage van 500.000 euro. Voor de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantieverhuur via bijvoorbeeld AirBnB gaat de minister een wetsvoorstel indienen. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters die met een stapeling aan kosten te maken hebben, bijvoorbeeld door funderingsproblemen.

Vorig bericht Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer
Volgend artikel Private partijen willen investeren in Pallas

Nu op WijNoordHolland