Management

Samenwerking verbeteren door kern principes lean management

Drie drijfveren voor een effectieve samenwerking 

Samenwerking verbeteren lean management

Dat samenwerken in veel gevallen leidt tot een beter resultaat of eindproduct is veelal bekend. Maar krachten bundelen is niet alleen van waarde voor de organisatie maar ook voor het individu. Leren van anderen door samen te werken leidt tot persoonlijke groei en dat zal op haar beurt weer de samenwerking verbeteren. Toch is er altijd ruimte voor verbetering, ook tijdens het samenwerken. Volgens Europees leider in B2B e-commerce Manutan kunnen kernprincipes uit lean management bijdragen aan een verbeterde samenwerking.

Drie drijfveren voor een effectieve samenwerking

Voor een goede samenwerking kan er input gehaald worden uit lean management. Lean management richt zich op managen van procesverbeteringen. Maar hoe kan dit de samenwerking tussen medewerkers verbeteren?

In plaats van te proberen de totale controle over de werkprocessen te behouden, moedigt lean management gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap aan. Het team wordt hierbij gevraagd dagelijks input te geven voor verbeteringen; alles om het proces en daarmee de samenwerking te optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door een duidelijke gezamenlijke missie te schetsen, effectief te communiceren en een feedbackcultuur te creëren.

  1. Gezamenlijke missie
    Om zo goed mogelijk samen te werken is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Anders gezegd: iedereen werkt aan een gezamenlijke missie. Benoem dus tijdens overleggen het doel van de meeting, zodat iedereen de exacte doelstelling weer scherp heeft. 
  2. Effectief en open communiceren
    Naast een gedeelde missie, is effectief en open communiceren van groot belang bij het stimuleren van goede samenwerking. Regelmatig met elkaar praten geeft meer inzicht in de drijfveren, denkwijzen en kijk op de vraagstukken waar het team aan werkt. Daarbij draagt heldere communicatie bij aan de motivatie van medewerkers. Medewerkers die zich gehoord voelen zijn namelijk vaak erg betrokken bij de organisatie of het samenwerkingsverband.
  3. Feedback is ‘key’
    Een belangrijk element bij lean werken is het constant evalueren van het proces, gedrag en uitkomsten. Op deze manier wordt de effectiviteit vergroot. Feedback stelt een persoon bovendien in staat de samenwerking op een positieve manier verder te ontwikkelen. En onthoud: feedback kan positief en negatief zijn maar heeft altijd het doel iemand te helpen.

Principes uit lean management kunnen een drijfveer zijn voor een goede samenwerking. Het is optimaal wanneer de samenwerking vanaf het begin uitmuntend verloopt, maar net zoals veel processen in het dagelijks leven hebben ook veel samenwerkingen ruimte voor verbetering. Het opstellen en herhalen van de gezamenlijke missie, effectieve en open communicatie en het geven en krijgen van feedback zijn aspecten die bijdragen aan het erkennen van de waarde aan samenwerkingen. Want een ding is zeker: samen krijgen we meer voor elkaar dan alleen.

Vorig bericht Horecaplatform FreeTable uit Haarlem gaat landelijk
Volgend artikel Vertigo Technologies winnaar Topsector T&U Innovation Prize 2022

Nu op WijNoordHolland