Nieuws

College Amstelveen wil schuldhulpverlening aan zzp’ers en werkenden versterken

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening in Amstelveen.


schuldhulpverlening

Amstelveen
Uit het onderzoek blijkt dat de schuldhulpverlening als ‘goed’ wordt beoordeeld en dat het merendeel van de geïnterviewden tevreden is met de dienstverlening. “Dit wordt ook zo door ons ervaren en verheugt onsâ€, zegt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komt ook een aantal aanbevelingen voor verbetering. “Deze nemen wij ter harte. Voor het merendeel van de aanbevelingen geldt dat de verbeteringen al in gang zijn gezetâ€, zegt Van Ballegooijen. Één van de aanbevelingen is het schenken van meer aandacht aan doelgroepen die nu niet altijd gebruik kunnen maken van het aanbod voor schuldhulpverlening. Het college zal de raad voorstellen de hulpverlening aan werkenden en jongeren te versterken Deze groepen hebben elk hun eigen specifieke problematiek. Bij zzp’ers zijn dat hun variabele inkomen en de complexe belastingen en bij jongeren telefoonschulden en zorgverzekeringsschulden. De gemeente gaat verder, mede op aanbeveling van de commissie en naar aanleiding van de onlangs aangenomen nota Minimabeleid 2019, periodieke netwerkbijeenkomsten organiseren voor organisaties en instanties die zich bezighouden met inwoners met een laag inkomen en/of schulden.

lees ook: Ruim­te voor on­der­ne­mers langs N201 Am­stel­veen

Op aanbeveling van de commissie voert de gemeente begin 2020 een nieuw cliëntervaringsonderzoek uit, waar ook mensen aan meedoen die alleen een adviesgesprek heb-ben gehad.

Wethouder Van Ballegooijen:
“Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening in Amstel-veen goed op orde is, zodat mensen in Amstelveen niet buiten de boot vallen en mee kunnen blijven doen in de samenleving.”

“De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek zijn een belangrijke input voor de nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening, die in het derde kwartaal van 2020 aan de raad wordt aangeboden.â€

Vorig bericht Hotel de l’ Europe weigert verder te praten over voortbestaan SPAR-vestiging
Volgend artikel Nieuwe omgevingsverordening Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland