Nieuws

Sicko Heldoorn (PVDA) benoemd tot waarnemend burgemeester van Huizen

De heer A.P. (Fons) Hertog is op 16 februari als waarnemend burgemeester van Huizen afgetreden.


In goed overleg en met unanieme instemming van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Huizen heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om de heer K.S (Sicko) Heldoorn met ingang van 12 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen.

Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Huizen, is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een waarnemend burgemeester benoemd.

Burgemeesterbenoeming Provincie Noord Holland waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn van Huizen

foto: Elmer van der Marel

De heer Heldoorn was van 2014 tot 2017 waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumadiel. Hij was van 2007 tot 2013 burgemeester van de gemeente Assen en van 2002 tot 2007 burgemeester van de gemeente Opsterland. Van 1992 tot 2002 was hij gedeputeerde van de provincie Fryslân.

De heer Heldoorn is 61 jaar en lid van de PvdA.

Vorig bericht KLM-vervoerscijfers: stevige groei van 12% meer passagiers in februari
Volgend artikel Sanoma versterkt haar positie in de festival- en evenementenmarkt in Finland

Nu op WijNoordHolland