Nieuws

Sloopwerkzaamheden gestart voor locatie PALLAS-reactor Petten

De eerste week van januari begint sloopwerk op de Energy & Health campus in Petten.


Petten

Petten
Op de locatie waar Pallas Petten wordt gebouwd. Omwonenden zullen naar verwachting alleen enige overlast ondervinden bij de aanvoer van het groot materieel over de N9 en N502. Daarom wordt dit reeds voor 7 uur ‘s morgens gedaan.

Onderstaand volledig bericht is van NRG en Pallas in Petten:

Beelen Sloopwerken begint deze week met grote sloopwerkzaamheden op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten op de plek waar de nieuwe PALLAS-reactor wordt gebouwd. Het oude chemisch laboratorium en het oude materiaalkundelaboratorium, van beide ca. 65 x 50 meter zijn de afgelopen maanden zowel radiologisch, chemisch als asbest gesaneerd en leeggemaakt. Naast de oude laboratoria verdwijnt ook de zuidelijke markante schoorsteen van 40 meter hoog. Verwacht wordt dat de werkzaamheden aan het einde van het 2e kwartaal van 2020 zijn afgerond.

Beelen Sloopwerken verwacht de komende maanden zeer beperkte overlast voor omwonenden, omdat de sloopwerkzaamheden plaatsvinden achter de duinen op de EHC in Petten. Wel kan het zijn dat omwonenden enige hinder ondervinden bij de aanvoer van groot materieel, dat wordt aan- en afgevoerd via de N9 en de N502. Dit zal in de vroege ochtenduren plaatsvinden voor 07:00 uur.

Na de sloop van de gebouwen begint Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) met de voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein. Na het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning, naar verwachting in 2021, starten de eerste werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de reactor. PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor (HFR) op de EHC gaat vervangen. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levensbedreigende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het leeg en sloopklaar maken van de panden. Hierbij ging onder andere specifieke aandacht uit naar de zorgplicht voor beschermde diersoorten. Zo werd samen met een ecoloog de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ongeschikt gemaakt volgens de opgelegde eisen in de flora en fauna ontheffing. Ook vonden de medewerkers in de oude laboratoria een geskeletteerde ekster en een gemummificeerde kwikstaart die door de klimaatbeheersing van de oude laboratoria nog volledig intact waren. Beide dieren zijn ondergebracht bij Naturalis.

Vorig bericht Fusie Language Lab en Vertaalbureau.nl schudt NLse vertaalwereld op
Volgend artikel Amstelveen ontvangt € 335.850 subsidie voor energiebesparende maatregelen

Nu op WijNoordHolland