Infra

Start werkzaamheden herinrichting Westerweg (Heiloo)

Beide wegen in delen afgesloten vanaf 30 mei tot half december 2022

Start werkzaamheden herinrichting Westerweg

Heiloo,
Een deel van Het Zevenhuizen en een deel van de Westerweg krijgen een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Op 30 mei starten de werkzaamheden. De uitvoering gebeurt in vijf fases en duurt tot in december 2022. Het deel op Het Zevenhuizen vanaf de Westerweg tot de Ewisweg is het eerste aan de beurt. Daarna volgt de Westerweg vanaf Het Zevenhuizen richting de Vennewatersweg. Het college stelde het nieuwe ontwerp eerder op 22 februari vast.

Planning werkzaamheden

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden per wegdeel uit. Tijdens de werkzaamheden is per fase een deel van Het Zevenhuizen en vervolgens een deel van de Westerweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer:

  •  Fase 1 – 30 mei t/m 3 juni: het kruispunt Het Zevenhuizen-Ewisweg.
  • Fase 2 – 6 juni t/m 22 juli: deel van Het Zevenhuizen vanaf het kruispunt met de Ewisweg tot aan het kruispunt met de Westerweg.
  • Fase 3 – 15 augustus t/m 5 oktober: deel van de Westerweg net voor het kruispunt met Het Zevenhuizen tot aan het kruispunt met De Kwekerij.
  • Fase 4 – 5 oktober t/m 10 november: deel van de Westerweg vanaf het kruispunt met De Kwekerij tot en met het kruispunt Slootenslaan.
  • Fase 5 – 10 november t/m 23 december: deel van de Westerweg vanaf het kruispunt met de Slootenslaan tot aan het kruispunt met de Vennewatwersweg.

Tijdens de bouwvak vanaf 23 juli tot en met 14 augustus zijn Het Zevenhuizen en de Westerweg voor al het verkeer toegankelijk.

De aannemer plaatst voor de start van iedere fase aankondigingsborden over de afsluitingen. Bewoners ontvangen per fase een brief met meer informatie. Via een app van aannemer Van Gelder zijn de werkzaamheden ook te volgen.

Omleidingsroute fase 1 en 2

Tijdens fase 1 en 2 geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding. Voor fase 1 is dat via: De Vennewatersweg, het Malevoort, Pastoor van Muijenweg naar de Ewisweg, en andersom. Voor fase 2 is dat via: De Vennewatersweg, het Malevoort, Het Zevenhuizen naar de Ewisweg. Voor fietsverkeer geldt een omleiding via: Westerweg, Ewislaan, Ewisweg, en Vrieswijk (alleen tijdens fase 1) naar Het Zevenhuizen en andersom.

Omleidingsroute fase 3 tot en met 5

Tijdens fase 3 geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding via de Vennewatersweg, Het Malevoort, Het Zevenhuizen, Ewisweg, Pastoor van Muijenweg naar de Westerweg en andersom. Voor fase 4 en 5 kan het autoverkeer afhankelijk van de bestemming van en naar de Westerweg rijden vanaf de spoorwegovergang bij de Zevenhuizerlaan, Het Zevenhuizen en de Vennewatersweg.

Wethouder Rob Opdam: “Net als bij de nieuwe inrichting van de Kerkelaan-Belieslaan is ook dit ontwerp tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners en het Verkeerspanel. De bewoners brengen vooral de aandachtspunten over de lokale situatie onder de aandacht en denken daarover mee. Het Verkeerspanel denkt en kijkt mee op hoofdlijnen. Voldoet het ontwerp aan de afspraken die staan in het ‘Verkeersplan Heiloo 2018-2030’? Zijn er misschien maatwerkoplossingen nodig? Het doel is om alle 30-km wegen in Heiloo duurzaam veilig in te richten, met eenzelfde uitstraling en kwaliteitsniveau. Door een eenduidige inrichting weten verkeersdeelnemers beter welk gedrag er van hun verwacht wordt.

Op 26 april was er een laatste bijeenkomst met alle bewoners om de aannemer en de omgevingsmanager aan elkaar voor te stellen en de laatste vragen voor de uitvoering, te beantwoorden. De geluiden waren positief, fijn dat wij nu ook hier aan de slag kunnen en Heiloo weer een stukje mooier, duurzamer en veiliger kunnen maken”.

Vorig bericht Amsterdamse startup Tradesnest ontvangt lening van Innovatiefonds Noord-Holland
Volgend artikel De beste ondernemingen van Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland