Nieuws

Stern-aandeelhouders akkoord met verkoop leasetak aan ALD Automotive

De aandeelhouders van Stern Groep zijn akkoord gegaan met de verkoop van Stern Lease aan ALD Automotive.


De in 2019 netto te verantwoorden boekwinst zal circa € 23 miljoen bedragen. Volgend uit deze goedkeuring heeft de Algemene Vergadering tevens het voorstel voor uitkering van interim dividend goedgekeurd.

Donderdag heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de verkoop van SternLease BV aan ALD Automotive in combinatie met een langdurige samenwerkingsovereenkomst. Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer content met de transactie en kijken met veel vertrouwen uit naar een intensieve en voor beide partijen profijtelijke samenwerking met ALD Automotive. De aandeelhouders krijgen naar aanleiding van de verkoop 3,50 euro dividend. Eventueel volgt er meer, als de solvabiliteit volgend jaar hoog genoeg is.

Eind mei vindt de feitelijke overname plaats. ALD Automotive streeft ernaar de samenvoeging eind 2019 afgerond te hebben.

Vorig bericht Mogelijk toch aankoop De Haai
Volgend artikel Vamp.io krijgt nieuwe kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro

Nu op WijNoordHolland