Nieuws

Samen met al haar partners is Stichting C-creators opgericht

Op dinsdag 11 september jl. tekenden Rabobank Regio Schiphol en Royal Schiphol Group de oprichtingsakte van de stichting C-creators.


vlnr: André Van Den Berg, Wouter van Twillert, Stefan Dannel, Metta Streefkerk, Mart Pfeiffer, Guido Braam, Mariska Joustra, Birgit Otto, Christine van Oppen – Bevelander, Michael Huinink, Fien Peters, Sofie Snoek, Imme Groet

Samen met al haar partners van het Bouwprogramma, dat inzet op de transitie naar een circulaire bouwindustrie, de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland zet C-creators in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in op circulaire projecten en kennisdeling.

Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk, een uniek voorbeeld van een samenwerkingsorganisatie, is de transitie naar de circulaire economie versnellen en opschalen binnen de MRA. De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.

De stichting heeft drie pijlers waarin zij actief is:

  • Loket voor borging, uitwisseling en verbinding
  • Business development en meerjarige innovatieprogramma’s, waaronder het Bouwprogramma
  • Toegang tot geduldig kapitaal voor CE-initiatieven

Hoe het begon:

In de zomer van 2015 sloegen 25 vooraanstaande organisaties de handen ineen voor de lancering van ‘Nederland Circulaire Hotspot’. Het initiatief zette Nederland op de kaart als wereldwijde hotspot voor circulaire economie tijdens het voorzitterschap van de EU.

Eén van de launching partners was Guido Braam, medeoprichter en directeur van Powered by Meaning, nu directeur van C-creators. In de jaren die volgden werd vastgesteld dat de transitie naar een circulaire economie in de MRA geregisseerd moest worden door één centrale organisatie. Gezamenlijk werd besloten stichting C-creators op te richten en vanaf 11 september 2018 is Guido dan ook officieel algemeen directeur van stichting C-creators.

C-creators is gevestigd in C-Bèta op Schiphol Trade Park.

Vorig bericht Waterleidingbedrijf Noord-Holland start aanbesteding voor drijvend zonnepark
Volgend artikel Dit zijn ze nou, de nieuwe biljetten 100 en 200 euro

Nu op WijNoordHolland