F-Gassen

Kringlooplandbouw, mineralen en koolstof centraal in drie themadagen op Warmonderhof

Apparaten zoals airco´s, industriële koelinstallaties en warmtepompen worden doorgaans gekoeld met schadelijke koudemiddelen (F-gassen)

Kringlooplandbouw, mineralen en koolstof centraal in drie themadagen op Warmonderhof

Apparaten zoals airco´s, industriële koelinstallaties en warmtepompen worden doorgaans gekoeld met schadelijke koudemiddelen (F-gassen). In de praktijk blijkt dat deze apparaten nog te vaak worden geïnstalleerd en onderhouden door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs. Onjuiste installatie en onderhoud, verkeerd gebruik van F-gassen en de illegale handel in deze gassen hebben grote gevolgen voor het milieu. Daarom gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) strenger handhaven op de installatie en het onderhoud van apparatuur gevuld met F-gassen door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs.

Boete

Aan de hand van binnengekomen meldingen, advertentieteksten op het internet en andere bronnen voert de ILT bedrijfsbezoeken uit bij koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven. Bedrijven en monteurs die apparaten gevuld met koudemiddelen plaatsen en/of onderhouden zonder geldige BRL-certificaten, krijgen bij constatering een boete van EUR 3.000,- (bedrijven) en EUR 1.500,- (monteurs). Daar bovenop komen de kosten voor het behalen van de benodigde certificaten. Zonder deze mogen de installatie- en onderhoudswerkzaamheden namelijk niet worden voortgezet.

Schade voor het milieu

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) zijn zware broeikasgassen die vele malen sterker zijn dan het broeikasgas CO2. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge, Europese eisen. Zo mogen apparaten die werken op F-gassen alleen worden geplaatst en onderhouden door erkende installateurs en bedrijven. Installatiebedrijven moeten beschikken over een BRL-100 certificaat; dit geldt ook voor ZZP´ers en eenmanszaken. Monteurs dienen een BRL-200 certificaat te hebben.

Schade aan het apparaat

Naast mogelijke milieuschade bij installatie van of onderhoud door een bedrijf of monteur zonder geldig certificaat, kan dit ook gevolgen hebben voor de gebruiker van de apparatuur. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie, maar het apparaat moet in dat geval alsnog opnieuw worden geïnstalleerd door een erkende installateur. Dit betekent dus dubbele plaatsingskosten van bijvoorbeeld de airco of warmtepomp.

Minder broeikasgassen

Het toezicht van de ILT is gericht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van broeikasgassen. De inspectie wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen en het team Broeikassen en Brandstoffen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de uitstoot van deze stoffen.

Vorig bericht Winnaar Lobna Abdo wil andere nieuwkomers helpen met taal
Volgend artikel Extra inzet op energietransitie en gezonde leefomgeving IJmondgemeenten

Nu op WijNoordHolland