Subsidie

Subsidieontvangers vertellen over steun provincie

Meer dan 400 initiatieven ondersteund in afgelopen jaren

Subsidieontvangers vertellen steun provincie

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland met het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds meer dan 400 initiatieven ondersteund. 9 subsidieontvangers vertellen hoe de bijdrage van de provincie hen heeft geholpen.

Welke projecten konden zij voortzetten of opstarten. De persoonlijke verhalen zijn terug te vinden in een nieuw digitaal magazine.

Doel van fonds

Het fonds, van in totaal € 100 miljoen, is door Provinciale Staten in het leven geroepen. Doel: de negatieve effecten van de uitbraak van het coronavirus verzachten en de verduurzaming van de gebouwde omgeving op gang houden.

Goed gebruik

Er wordt goed gebruik gemaakt van de regelingen en subsidieontvangers geven aan zich gesteund te voelen door de maatregelen van de provincie. De corona periode ligt achter ons maar veel van de regelingen staan nog steeds open. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld nog subsidie aanvragen voor initiatieven waarmee zij de ontmoeting tussen mensen (weer) een impuls kunnen geven. Dorps- en buurthuizen kunnen nog steeds ondersteuning krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Van de €100 miljoen die beschikbaar is, is € 44 miljoen besteed aan projecten. Een deel van die projecten wordt nog voorbereid. Het resterende bedrag is nu niet bestemd. In de loop van 2023 wordt besloten hoe dit bedrag besteed gaat worden.

Vorig bericht €2 miljoen voor duurzame maatregelen bedrijventerreinen
Volgend artikel Stakingsacties bij Forbo Assendelft

Nu op WijNoordHolland