Nieuws

Teller overbruggingsfinanciering voor innovatieve bedrijven staat op 630 miljoen

Twee weken na de openstelling van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) hebben bijna 1.300 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend.


Haarlem
De bedrijven vragen in totaal €630 miljoen aan via een van beide faciliteiten. Bijna een derde van alle aanvragen in Nederland komt van bedrijven uit provincie Noord-Holland.

Met name veel aanvragen voor de COL

Ongeveer 1.270 bedrijven vroegen sinds 29 april zo’n €460 miljoen aan via de COL. Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van 14.500 fte. Het hoge aantal is te verklaren door de grote financieringsbehoefte bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Zij kunnen via de COL een aanvraag vanaf €50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is landelijk circa €365.000,-. Het kabinet heeft in eerste instantie €100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening.

Door de grote hoeveelheid aanvragen blijkt de doorlooptijd van 9 werkdagen voor aanvragen tot €500.000,- niet haalbaar en wordt ernaar gestreefd deze binnen 14 werkdagen te behandelen. Voor financieringen tussen €500.000,- en €2 miljoen streven we naar een uitvoeringstermijn van maximaal drie werkweken.

Financieringsbehoefte TOPSS 170 miljoen

Invest-NL trekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) €100 miljoen uit. Voor TOPSS aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van €2 miljoen. De TOPSS financiering is bedoeld om ook tijdens de COVID-19 crisis door te kunnen gaan met investeren. In twee weken tijd kwamen bij Invest-NL 27 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen bedraagt €170 miljoen. Invest-NL zal bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor rekening nemen.

Over COL & TOPSS

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, E3 partners, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

Invest-NL wil met TOPSS de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scaleups waarborgen. TOPSS aanvragen kennen een ondergrens van €2 miljoen. De TOPSS financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening en gebeurt altijd met betrokkenheid van andere professionele investeerders.

Meer informatie is te vinden op:

https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

https://www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss

https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Happitech

Eén van de bedrijven die succesvol een aanvraag voor de COL heeft ingediend is Happitech, een startup uit Amsterdam. Dit techbedrijf ontwikkelt medische algoritmes voor op de smartphone en biedt software modules aan voor zorg op afstand via apps. Oprichter Yosef Safi Harb is blij dat de COL is toegekend. “Door de coronacrisis hebben we het momenteel drukker dan ooit. De vraag naar digitale zorg tijdens de coronacrisis nam ineens ontzettend toe. In korte tijd hebben we onze technologie geïntegreerd bij internationale partners die mooie oplossingen hebben ontwikkelt voor Corona zorg. Zo zijn we vorige maand gevraagd door het OLVG en Luscii om onze hartslagsoftware toe te voegen in de Corona Check App, omdat verhoogde hartslag een teken kan zijn van een corona infectie. Tegelijkertijd is de afgelopen periode de “niet Corona zorg†stil komen te liggen, waardoor we een groot deel van onze inkomsten misliepen. We hebben er in deze periode voor gekozen om onze Corona oplossing tegen kostprijs aan te bieden aan onze partners. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om bij te dragen in deze moeilijke tijden.â€

Happitech is uitroepen tot de top 8 Nederlandse bedrijven die bijdragen aan COVID19 namens Techleap en prins Constantijn. “Daar hebben we ook veel aan te danken qua support en begeleiding in de afgelopen weken.â€

Als tip voor andere ondernemers geeft Yosef mee: “Ik denk dat het, nu we thuis zitten, juist extra belangrijk is om online contact buiten te zoeken met andere ondernemers en klanten in dezelfde branche om kennis en ervaringen te delen. Het heeft ons veel geholpen om met verschillende ondernemers te sparren over de onze strategie tijdens de COVID19.â€

Vorig bericht Pitstop
Volgend artikel Provincie werkt aan nieuwe actieagenda Circulaire Economie

Nu op WijNoordHolland