Nieuws

Theater Rietveldkerk Uithoorn opent op 7 april

Burgemeester Pieter Heiliegers verricht op donderdag 7 april de officiële opening van het gebouw

Theater Rietveldkerk Uithoorn

De Rietveldkerk

Uithoorn,
Op donderdag 7 april openen in Uithoorn de deuren van een nieuwe film- en theaterzaal met 52 stoelen in de zogenaamde ‘Rietveldkerk’. De monumentale kerk naar ontwerp van Gerrit Rietveld, eerder in gebruik als bibliotheek, is door eigenaar BOEi en exploitant Gerrit flink onder handen genomen en vormt nu een nieuwe cultureel hart voor de Noord-Hollandse gemeente.

Opening 

Burgemeester Pieter Heiliegers verricht op donderdag 7 april de officiële opening van het gebouw. Publiek is welkom voor een rondleiding vanaf 17:00 uur. De exploitatie van de film- en theaterzaal ligt in handen van restaurant Gerrit, dat in 2020 een café-restaurant in het gebouw opende.

Plek van ontmoeting 

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: “Behoud van erfgoed is voor ons alleen interessant als we er nieuwe, betekenisvolle plekken van kunnen maken. De Rietveldkerk is altijd een plek van ontmoeting geweest; eerst als kerk en theater, later als bibliotheek. Dankzij de inspanning van verschillende partijen is het gelukt er weer een ontmoetingsplek van te maken, waarmee het erfgoed van Rietveld weer een centrale plek in Uithoorn kan gaan innemen.”

De herbestemming werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vriendenloterij en de Stichting leefomgeving Schiphol(SLS). Deze laatste stichting heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving in de Schipholregio. SLS heeft in samenwerking met de gemeente en bewoners van Uithoorn in 2017 geïnventariseerd welke projecten in aanmerking zouden moeten komen voor een bijdrage vanuit dit fonds. De Rietveldkerk is één van de projecten die uit deze inventarisatie naar voren is gekomen.

Bernt Schneiders, Voorzitter SLS: “Door de bijdrage van SLS worden de foyer en de theater- en filmzaal in ere hersteld en behouden voor de toekomst. Bewoners van Uithoorn kunnen nu weer op een laagdrempelige manier gebruik maken van deze ruimtes. Er wordt een ontmoetingsplek gecreëerd waardoor de sociale cohesie in Uithoorn toeneemt.”

Gerrit Rietveld’s wens 

BOEi werd in 2017 eigenaar van de kerk en werkte sindsdien aan de restauratie en herbestemming. De kerk is bijzonder omdat het het laatste project van Gerrit Rietveld (1888-1964) betreft, dat na zijn dood werd voltooid. Rietveld wilde, als overtuigd atheïst, niet een gebruikelijke kerk bouwen maar een kerk die qua vormgeving afweek van traditionele kerken en waarin verschillende functies konden worden gehuisvest.

Vorig bericht Provincie boekt grote vooruitgang versnelling woningbouw
Volgend artikel 4 faillissementen Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland