Nieuws

TomorrowPlant pilot van FloraHolland vanaf 28 januari weer van start

TomorrowPlant is een pilot van bloemen- en plantenveiling FloraHolland waarbij de kweker een ophoudprijs meegeeft.


TomorrowPlant

FloraHolland is hier eind 2019 is mee gestart en omdat de reacties positief waren, krijgt het in 2020 een vervolg. Eind januari gaat het weer van start. Bij TomorrowPlant staat het product dat geveild wordt nog op de kwekerij. De koper krijgt het product gegarandeerd de volgende dag geleverd, rechtstreeks vanaf de tuin. Kopers krijgen hiermee toegang tot een exclusief assortiment met producten die nog nooit eerder voor de klok zijn aangevoerd en kwekers lopen hierdoor geen enkel risico.

TomorrowPlant is een initiatief dat in nauwe samenwerking tot stand is gekomen door kwekers en klanten, via de klankbordgroep Planten en het regieteam rondom de klok. FloraHolland is deze pilot eind 2019 gestart, omdat kopers een breder assortiment willen. Voorheen leverden kwekers deze producten niet tot zelden via de klok, omdat de prijs mogelijk niet gehaald wordt. Dit is veranderd door de komst van TomorrowPlant.

De kweker geeft een ophoudprijs mee en onder die prijs wordt het product niet doorgedraaid. Vanwege het Vandaag-voor-Morgen-principe hoeft de kweker onverkocht product niet aan te voeren. De kweker betaalt dan alleen partijheffing en geen karheffing of provisie. Dit zorgt ervoor dat kwekers met TomorrowPlant geen enkel risico lopen. Opvallend is dat 75% van de omzet van TomorrowPlant werd gerealiseerd via Kopen of Afstand.

Het assortiment van TomorrowPlant bestaat niet alleen uit exclusieve groene planten, maar wordt aangevuld met bloeiende exclusieve producten die zelden voor de klok komen. TomorrowPlant vindt wekelijks op dinsdag in Aalsmeer plaats vanaf half zeven ’s ochtends op klok 14. Het veilen wordt gedaan middels beeldveilen in een aparte veilgroep, namelijk veilgroep 222. Momenteel is klokvoorverkoop nog niet mogelijk.

Vorig bericht 7e coachtraject voor startende ondernemers ZAAI Amstelveen van start
Volgend artikel Fondsen Bouwinvest Real Estate Investors trekken nieuw kapitaal van €340 miljoen aan in 2019

Nu op WijNoordHolland