Infra

Uitstel verlenging Koopvaardersschutsluis in Den Helder

Provincie heeft besloten verlenging van de sluis in Den Helder met 5 tot 8 jaar uit te stellen

Uitstelling verlenging Koopvaardersschutsluis

Den Helder,
De provincie Noord-Holland heeft besloten de verlenging van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder met 5 tot 8 jaar uit te stellen.

De voorbereidingen voor de renovatie van deze belangrijke zeesluis gaan wel door omdat een bacterie de damwanden aantast. De Koopvaardersschutsluis hoeft geen 9 maanden dicht voor deze werkzaamheden, zoals oorspronkelijk werd gedacht. De kans om de verlenging gelijktijdig met de renovatie uit te voeren is hiermee van de baan. Ook moet eerst goed in beeld komen voor welke schepen de verlenging nodig is. De verlenging is ingezet vanuit de gedachte klaar te zijn voor meer goederenvervoer via het Noordhollandsch Kanaal. Dit vergt, behalve een verlenging van de sluis, een flinke investering in de opwaardering van de vaarweg. Het is daarnaast nog niet duidelijk of er voor de Kooyhaven in Den Helder grotere schepen nodig zijn. De verlenging van de sluis naar 115 meter kost bovendien veel geld, helemaal door de almaar stijgende grondstofprijzen en de onzekerheid over of materiaal en onderdelen geleverd kunnen worden.

In een bouwteam werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp te komen. Uit onderzoek blijkt dat de scheepvaart tijdens de renovatie de sluis kan blijven gebruiken. Voor verlenging is een tijdelijke afsluiting nodig. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De noodzaak ontbreekt om op korte termijn een flinke investering te doen in de verlenging. Dit hebben we, voordat we het besluit hebben genomen, goed doorgesproken met partijen die ermee te maken hebben. Er is veel begrip voor en dat is fijn. Juist omdat er vanuit de gemeente, scheepvaart, Defensie en ondernemers intensief is meegedacht over de gevolgen van de werkzaamheden aan de sluis, zoals de omvaarroute. Die inzet is niet tevergeefs. In de toekomst kan verlenging alsnog plaatsvinden en op korte termijn benutten we de inzichten voor het Maritiem Cluster Den Helder, de verzamelnaam voor alle activiteiten rond de marinebasis, de haven en de zee. De Koopvaardersschutsluis en de Boerenverdrietsluis zijn in de ontwikkeling van het Maritiem Cluster immers belangrijke schakels voor zowel Defensie, gemeente als provincie.”

Grondstoffen duurder

Beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur worden fors duurder. Door de COVID-19-pandemie was er al sprake van fors stijgende prijzen en schaarste van sommige materialen. Door de oorlog in Oekraïne wordt dit nog eens versterkt. De prijsstijgingen zijn van invloed op het oorspronkelijke plan voor de Koopvaardersschutsluis. Door de verlenging geen onderdeel te maken van de renovatie, scheelt dat aanzienlijk in de kosten.

Provincie en gemeente Den Helder werken samen verder

De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over de omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn mede gebaseerd op een stremming van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. De provincie onderschrijft het doel in de samenwerkingsovereenkomst om een aantrekkelijke recreatieve vaarroute mogelijk te maken naar Willemsoord. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, samenwerken met de gemeente Den Helder. De gemeente en provincie bespreken de komende tijd hoe.

Vorig bericht Alkmaar krijgt haar eerste internationale conferentie gericht op snelgroeiende bedrijven
Volgend artikel 10 juni speeddaten in Haarlem: talenten zoeken werkervaringsplek

Nu op WijNoordHolland