Arbeidsmarkt

UWV: In 2024 zal het aantal banen in de horeca met 6,4% toenemen in Groot Amsterdam

Werkgelegenheid in horeca groeit nog steeds

UWV horeca Groot Amsterdam

In juli 2023 werden er in Groot Amsterdam 14.513 WW-uitkeringen verstrekt, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van de maand ervoor. In Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met -0,4%. In vergelijking met juli 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen met 1,7%.

De werkgelegenheid in de horeca groeit in Groot Amsterdam nog steeds, zij het minder sterk dan in het recente verleden. De sector kampt ook op dit moment met een zeer krappe arbeidsmarkt en werkgevers kunnen moeilijk personeel vinden. UWV reikt in de recente publicatie Horeca in Beeld een aantal oplossingen aan waarmee werkgevers (ongezien) horecatalent kunnen aantrekken.

Sterkere banengroei horeca in Groot Amsterdam in vergelijking met landelijk

UWV verwacht dat tussen 2022 en 2024 het aantal banen in de horeca met 6,4% in Groot Amsterdam toeneemt van 63.800 naar 66.400. Van de toename met 2.600 banen worden er naar verwachting 2.200 in 2023 gerealiseerd en 400 in 2024. De regionale banengroei is sterker dan de 3,9% voor de sector in Nederland. Omdat de horeca met een aandeel van 6,4% sterker vertegenwoordigd is in de regionale werkgelegenheid dan de 5,1% in die van Nederland als geheel, heeft de sector een positief extra effect op de regionale banengroei. In Groot Amsterdam waren eind 2022 één op de twee inwoners met een dienstverband bij een horecawerkgever jonger dan 27 jaar en had de helft een oproepcontract.

Personeelstekort horeca creëert kansen voor ongezien talent

“Het sociale contact tussen klant en horecapersoneel zorgt voor het ontwikkelen van belangrijke soft-skills zoals klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Deze soft skills worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt in de toekomst. Dit blijkt uit het onderzoek over toekomstverwachtingen van vaardigheden en scholing van UWV. Naast werkenden jongeren en studenten in de horeca zijn er ook kansen voor andere doelgroepen op werk.” aldus Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur UWV Groot Amsterdam.

Oplossingen voor de horeca in een krappe arbeidsmarkt

Het aantal werkzoekenden met een horecaberoep en een WW-uitkering ligt met zo’n 548 personen per eind juli 2023 een kwart onder het niveau van een jaar eerder. Toen zochten nog ruim 700 mensen een horecabaan. De horeca heeft te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Werkgevers moeten veel moeite doen om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2023 stonden in Groot Amsterdam volgens de ramingen van UWV voor de vacaturemarkt 800 vacatures open voor horecaberoepen. In hetzelfde kwartaal van 2022 waren dat er 700. De meest gevraagde functies waren in 2023 medewerker bediening en kok. In de recente publicatie Horeca in Beeld reikt UWV voorbeelden van oplossingen aan:

  • Goed werkgeverschap: begeleiding, scholing en loopbaanmogelijkheden
  • Meer uren bieden aan deeltijdwerkers die meer uren willen werken
  • Andere groepen aanspreken qua leeftijd en arbeidsverleden (zij-instroom)
  • Open hiring vaker inzetten vanwege potentie bij bereik onbenut arbeidspotentieel
  • Arbeidsbesparende technologie implementeren, bijvoorbeeld voor bestellingen.
Vorig bericht Innovatie van DJ Monitor verbetert uitbetaling muziekmakers
Volgend artikel De kracht van gepersonaliseerd promotiemateriaal voor regionale bedrijven in Noord-Holland

Nu op WijNoordHolland