Arbeidsmarkt

Weer minder WW-uitkeringen, grote tekorten in onder andere kinderopvang

Minder WW-uitkeringen en meer openstaande vacatures, leidt in veel sectoren tot personeelstekort

personeelstekort in kinderopvang

Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is in oktober licht gedaald. Aan het eind van de maand verstrekte UWV 13.424 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,9% ten opzichte van de maand september. Landelijk bedraagt de daling 1,6%. Dat brengt het aantal WW-uitkeringen op 149.513. Het beperkte aantal WW-uitkeringen in combinatie met een groot aantal openstaande vacatures, maakt dat de arbeidsmarkt zeer krap is en er in veel sectoren sprake is van personeelstekort.

Personeelstekort in kinderopvang

Het personeelstekort speelt onder andere de kinderopvang parten. Met landelijk bijna 120.000 werknemers is de kinderopvang de grootste beroepsgroep binnen de sector Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Terwijl het aantal vacatures in de Kinderopvang sterk toenam, daalde het aantal beschikbare werkzoekenden tussen maart 2021 en maart 2022 met 40%. In maart tot en met mei 2020 nam het aantal personen met een WW-uitkering vanuit de kinderopvang sterk toe, omdat deze gesloten waren vanwege de coronapandemie. Vanaf het midden van 2020 vertoont het aantal mensen in de WW weer een dalende trend en stijgt het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang. Nu de overheid toe wil werken naar nagenoeg gratis kinderopvang in de hoop dat hierdoor meer ouders gaan werken, zal de vraag naar personeel in de kinderopvang alleen maar toenemen.

Krapte houdt aan

De krapte in de kinderopvang houdt de komende tijd aan. Dit geldt zelfs in een scenario waarbij uitsluitend rekening gehouden wordt met demografische ontwikkelingen. De komende jaren neemt het aantal geboortes toe, wat vanaf 2025 tot een grotere vraag in de branche zal leiden. Tot 2031 wordt daarom een tekort van 7.000 medewerkers verwacht. Voor 2022 wordt het personeelstekort geschat op 5.000 medewerkers. Steeds vaker moeten kinderopvangorganisaties een groep sluiten omdat er te weinig pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Opvang van kinderen is voor veel ouders een belangrijke randvoorwaarde om inzetbaar te zijn voor werk. Voor werkzoekenden is de kans op werk voor onder andere pedagogisch medewerker in de kinderopvang (het meest voorkomende beroep in de kinderopvang) op dit moment zeer goed.

Oplossingen voor personeelstekort kinderopvang

Om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken hebben de branche en de overheid verschillende oplossingen bedacht. Onder andere het bevorderen van zij-instroom, het opzetten van combinatiebanen en het inzetten van stagiairs kan helpen de tekorten terug te dringen.

ontwikkeling lopende WW-uitkeringen 2021-2022ontwikkeling lopende WW-uitkeringen 2022 sept-okt

Vorig bericht Europese steun voor tunnels onder spoor in Noord-Holland
Volgend artikel Nog steeds veel PAK en metalen in neergedaald stof in IJmond

Nu op WijNoordHolland