Nieuws

Werkgevers en werknemers NHN aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Noord-Holland Noord krijgt subsidie toegekend.


 

Alkmaar
Voor de regio Noord-Holland Noord heeft gemeente Alkmaar vanuit het Europees Sociaal Fonds subsidie toegekend gekregen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met deze subsidie voert werkgeversnetwerk Huis van het Werk het project ‘FIT. Langer, leuker en gezonder werken’ uit. Doel is duurzame inzetbaarheid onder de aandacht brengen bij regionale werkgevers en werknemers, en hen stimuleren hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Vanuit de brede samenwerking tussen werkgevers, overheid en onderwijs is dit een unieke kans om de komende 2,5 jaar diverse activiteiten te ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. Werkgevers en werknemers kunnen bijvoorbeeld inzicht krijgen in het werkvermogen van werknemers en de totale organisatie met behulp van dit FIT-programma van Huis van het Werk. Daarnaast wordt kennis gedeeld via diverse communicatiekanalen, zoals de krant NHN WERKT! voor alle werkgevers

Optimaal benutten werkvermogen Uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat mensen in staat zijn om te (blijven) werken als ze hun werkvermogen optimaal kunnen benutten. Een goed werkvermogen ontstaat wanneer wat je kan en wil in evenwicht is met wat de organisatie van je vraagt en te bieden heeft. Duurzame inzetbaarheid is één van de thema’s in het in oktober 2018 afgesloten convenant Voor een werkende arbeidsmarkt 2019-2025 van RPAnhn (regionaal platform arbeidsmarktbeleid).

RPAnhn heeft daarom namens gemeente Alkmaar, centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, deze subsidie aangevraagd die officieel Werkvermogen op maat NHN heet. De uitvoering is in handen van Huis van het Werk, een HR-netwerkorganisatie voor en door werkgevers in Noord-Holland Noord.

‘De afspraken in het convenant zijn gericht op het verder versterken van onze arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid en gezondheid zijn daarvoor belangrijke ingrediënten. Via het project Werkvermogen op maat NHN willen wij een gezonde arbeidsmarktregio stimuleren, met vitale werkgevers en werknemers’, aldus RPAnhn-voorzitter Elly Konijn-Vermaas (wethouder gemeente Alkmaar).

Over FIT Het project FIT bestaat uit twee campagnes: een voor bewustwording en een voor activering. In de bewustwordingscampagne wordt op regionaal niveau voorlichting gegeven over duurzame inzetbaarheid en deelnemers geworven voor het FIT-programma, waarna werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan met het in kaart brengen en verbeteren van hun werkvermogen.

Vorig bericht Provincie Noord-Holland gaat samenwerken met Hardt Hyperloop
Volgend artikel 19 kandidaten hebben zin in burgemeesterschap Huizen

Nu op WijNoordHolland